Nyhetsarkiv2023

Valkampkoordinator i Hordaland

Valkampkoordinator i Hordaland

Raudt Hordaland søker valkampkoordinator i 100% prosjektstilling frå 31. juli-10. september,

Raudt stiller liste på Bømlo

Raudt stiller liste på Bømlo

Listestillingsarbeidet pågår i heile distriktet. 28. mars vart det klart at vi stiller liste på Bømlo. Eldis Myhre (67) er førstekandidat på lista.

Raudt Hordaland søker valkampsekretær

Raudt Hordaland søker valkampsekretær

Raudt Hordaland søker valkampsekretær i full stilling frå 11. april til 1. oktober

2022

For omfordeling i Vestland

For omfordeling i Vestland

I Vestland fylkesting sitt desembermøte, la Raudt fram eit eige budsjettframlegg for radikal omfordeling i fylket.

Vallista for Raudt Vestland er klar

Vallista for Raudt Vestland er klar

Raudt Vestland jobbar for eit sterkt Raudt i Vestland fylkesting 2023 – 2027, og gjennomførde 6. november sitt nominasjonsmøte i Bergen, der partiet si fylkestingsliste for 2023 – 2027 vart vald.

Ope møte med Terje Kollbotn i Bjørnafjorden

Ope møte med Terje Kollbotn i Bjørnafjorden

Raudt sin 1. vara til Stortinget og Fylkestingsrepresentant, Terje Kollbotn, held ope møte i Os tysdag 15. november

Full støtte til streiken i elektrokjemisk industri

Raudt Hordaland støtter streiken i elektrokjemisk industri, og vedtok ei fråsegn på distriktsstyremøtet 17. august 2022.

Rødt støtter fellesforbundets krav om økt grunnlønn for fagarbeiderne i bilbransjen

Rødt støtter fellesforbundets krav om økt grunnlønn for fagarbeiderne i bilbransjen

Fellesforbundet sin klubb hos Bertel O. Steen har siden 28. juli har «dagset» eller hatt såkalt «gå sakte aksjon». De krever sin del av kaken og Rødt støtter kravet til de 79 aksjonerende medlemmene fullt ut!

Fylkesutvalet må seie nei til vindkraft inn bakvegen

Fylkesutvalet må seie nei til vindkraft inn bakvegen

Raudt Vestland har i brev til fylkesutvalet kravd at utvalet stiller seg bak dei kommunane og det folkelege engasjementet som er mot vindkraft.

Energikonferanse i Etne

Energikonferanse i Etne

Laurdag 21. mai er det stor energikonferanse i Etne.

RAUDT-FORSLAG OM JORD- OG SJØKABEL VS. MONSTERMASTER I STORTINGET I DAG!

RAUDT-FORSLAG OM JORD- OG SJØKABEL VS. MONSTERMASTER I STORTINGET I DAG!

I dag, fredag 8. april kl. 0900, presenterte Raudt sin energipolitiske talsperson, Sofie Marthaug, vedlagte representantforslag på talarstolen i Stortinget. Dette forslaget har Stortinget idag vedtatt å oversende til energi- og miljøkomiteen, som skal kome med si innstilling i saka til Stortinget i løpet av våren. Forslaget går inn for jord- og sjøkabel som eit reelt alternativ til luftledning ved byggjing av sentralnettet generelt og ved kraftlinja Blåfalli – Gismarvik spesielt.

Vidar Våde 80 år

Vidar Våde 80 år

Det er ein merkedag når ein av dei verkelege veteranane i partiet fyller 80 år. Raudt Hordaland stiller seg i rekkja av gratulantar til Vidar Våde.

Støtte til kabel i jord, fjell og sjø

Støtte til kabel i jord, fjell og sjø

Eit samrøystes fylkesting i Vestland støtta torsdag 17. mars Raudt sin interpellasjon om at kabel i jord, fjell og sjø skal utgreiast som eit reelt alternativ til luftspenn i samband med byggjing av nye kraftleidningar. Eit fleirtal på 37 stemmer bad og om at Noregs Vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) og Olje- og Energidepartementet (OED) utreidar kabel gjennom jord, fjell og sjø må kome for linja frå Blåfalli til Gismarvik i Sunnhordland og på Haugalandet.

Krafta er vår

Krafta er vår

Eit samrøystes distriktsårsmøte vedtok fråsegna "Krafta er vår". Sju plassar i Hordaland markerast Raudt sin nasjonale aksjonsdag om straumprisar laurdag 19. mars

Ingen menneske er ulovlege

Ingen menneske er ulovlege

I desember fekk Raudt overveldande fleirtal i Vestland Fylkesting for interpellasjonen "ingen menneske er ulovlege" som handlar om tilhøva for irregulære immigrantar. Berre FrP sine seks representantar røysta mot interpellasjonen

Nytt styre i Raudt Hordaland

Nytt styre i Raudt Hordaland

Det nye styret i Raudt Hordaland vart vald på distriktsårsmøtet 12. og 13. mars. Det nye styret dekkar heile regionen og er klar til innsats for dei 23 laga og over 1.300 medlemmane i distriktet.

Samlast i Sunnhordland

Samlast i Sunnhordland

På initiativ frå Raudt Etne (under skiping), inviteras alle Raudt-aktivistar i Sunnhordlandsregionen til idedugnad og samling i Etne laurdag 26. mars frå 11-15.

Årsmøte Raudt Hordaland 2022

Årsmøte Raudt Hordaland 2022

Hald av helga 12.-13. mars - då er det duka for årsmøte i Raudt Hordaland!

Vikariat/engasjement som regions-/fylkessekretær hjå Raudt Hordaland

Vikariat/engasjement som regions-/fylkessekretær hjå Raudt Hordaland

Raudt Hordaland har ledig vikariat/engasjement som regions-/fylkessekretær i til saman 100 % stilling, frå snarast/medio mars til 31. oktober 2023

2021

Raudt Vestland sitt alternative budsjett 2022

Raudt Vestland sitt alternative budsjett 2022

Denne veka fremja Jeanette Syversen og Terje Kollbotn Raudt sitt alternative fylkesbudsjett i Vestland fylkesting.

Interpellasjon om rimelege straumprisar

Interpellasjon om rimelege straumprisar

I årets siste fylkestingsmøte fremmer Terje Kollbotn på vegne av Raudt Vestland ein interpellasjon om rimelege straumprisar.

Ingen menneske er ulovlege!

I årets siste fylkestingsmøte løfter Raudt dei aller mest sårbare i Vestland fram, nemleg "papirlause" ureturnerbare menneske, gjennom følgande interpellasjon.

Ope brev til fylkesordføraren om Skulebas-skandalen

Ope brev til fylkesordføraren om Skulebas-skandalen

Vestland fylke skal byggje båt til 100 millionar, men anten klarar ikkje eller vil ikkje utforme kriteria slik at båten vert bygd på norske verft, i ein verftsindustri i motvind. Raudt sender no ope brev til fylkesordføraren om å ikkje skrive kontrakt og kansellere anbodet.

Ja til rusreformen!

Ja til rusreformen!

I starten av juni var det markeringer landet over for å vise støtte til rusreformen - en reform som avstigmatiserer, hjelper og redder liv. Dessverre har vi ikke et politisk flertall helt enda for å innføre denne reformen, men vi er mange som er med i kampen videre. I denne teksten kan du lese appellen Jeanette Syversen, Raudt Vestland sin gruppeleder og Raudt Hordaland sin 3. kandidat til stortingsvalget, holdt på markeringen i Bergen.

Fråsegn i fylkestinget om Palestina

Fråsegn i fylkestinget om Palestina

Raudt fremjar denne interpellasjonen på fylkestinget i Vestland torsdag 17.06, og krev mellom anna at fylket sluttar kjøpe varer produsert i okkuperte område. Les heile interpellasjonen nedanfor.

Kandidatpresentasjon: Sofie, Sunniva og Lars

Kandidatpresentasjon: Sofie, Sunniva og Lars

Den siste tida har vi presentert stortingskandidatane våre her på nettsida. I dag har turen kome til dei tre siste av totalt 22 kandidatar. Raudt Hordaland er stolte av at lista vår består av menneske med brei bakgrunn og erfaring, og med hjarte for ulike fagfelt. I dag skal du få bli betre kjend med Lars Vassenden frå Øygarden, Sunniva Andresdottir Vik som er leiar for Bergen Raud Ungdom, og ikkje minst Sofie Marhaug som er vår fyrstekandidat.

Kandidatpresentasjon: kampen mot Forskjells-Noreg

Kandidatpresentasjon: kampen mot Forskjells-Noreg

Dei neste vekene vil vi presentere alle våre 22 stortingskandidatar her på nettsida. Vi har ei liste med kandidatar med brei bakgrunn og erfaring, og med hjarte for ulike fagfelt. I dag er det duka for kandidatar som står i front i kampen mot Forskjells-Noreg.

Raudt Vestland støttar streiken i UNIO

Raudt Vestland støttar streiken i UNIO

Følgjande støttefråsegn vart fredag 28. mai sendt til alle fagforbund i UNIO som er tatt ut i streik i Vestland, på vegne av Raudt Vestland si fylkestingsgruppe:

Kandidatpresentasjon: ja til eit anstendig arbeidsliv

Kandidatpresentasjon: ja til eit anstendig arbeidsliv

De neste ukene vil vi presentere alle våre 22 stortingskandidater her på nettsiden. Vi har en liste med kandidater med bred bakgrunn og erfaring, og med hjerte for ulike fagfelt. I dag er det duket for kandidater som kjemper et anstendig arbeidsliv, som inkluderer alle, med sterke fagforeninger, lik lønn for likt arbeid og ikke minst et arbeidsliv der vi deler på jobbene og tar ut økt produktivitet i mer fritid. Med andre ord: vi skal snakke mer om 6-timersdagen!

No må det bli slutt på kutt!

No må det bli slutt på kutt!

Raudt Vestland har eitt mantra: no må det bli slutt på kutt! Ostehøvellkutta er ei tvangstrøye for opplæringstilbodet, set den offentlege nærskulen i fare og gir grobotn for private aktørar i sektoren.

Kandidatpresentasjon: bygg ut den offentlege veldferda!

Kandidatpresentasjon: bygg ut den offentlege veldferda!

Dei neste vekene vil vi presentere alle våre 22 stortingskandidatar her på nettsida. Vi har ei liste med kandidatar med brei bakgrunn og erfaring, og med hjarte for ulike fagfelt. I dag er det duka for kandidatar som kjempar for profittfri velferd, for å bygge ut den offentlege velferda og set kampen mot forskjells-Noreg høgt.

Likestillig i idretten

Likestillig i idretten

Når eit parti er representert på fylkestinget sit også representantane i ulike utval. Terje Kollbotn representerer Raudt i "Hovudutval for kultur, idrett og integrering". I dag har han stilt fylkesdirektøren for dette området spørsmål om likestilling i idretten og korleis fylket kan følge dette opp - fordi eit likestilt idrettssamfunn på alle nivå er eit trygt og rettferdig idrettssamfunn! Spørsmåla og svara les du i denne saka.

Kandidatpresentasjon: Silje Paulsen, Sindre J. T. Måge og Mailiss Solheim-Åkerblom

Kandidatpresentasjon: Silje Paulsen, Sindre J. T. Måge og Mailiss Solheim-Åkerblom

Dei neste vekene vil vi presentere alle våre 22 stortingskandidatar her på nettsida. Vi har ei liste med kandidatar med brei bakgrunn og erfaring, og med hjarte for ulike fagfelt. Denne veka skal vi bli betre kjend med nokre av våre folk som kjempar for rettferdig miljøpolitikk.

NEI TIL HORDFAST – JA TIL TRYGGE VEGAR, MEIR BANE OG BETRE KOLLEKTIVTILBOD!

NEI TIL HORDFAST – JA TIL TRYGGE VEGAR, MEIR BANE OG BETRE KOLLEKTIVTILBOD!

Laurdag 20. mars gjennomførte Raudt Hordaland årsmøte og vedtok denne fråsegna om Nasjonal Transportplan (NTP).

Nasjonal transportplan er full av upopulære prestisjeprosjekter, som Hordfast, heller enn trygge veier og raske baner

Nasjonal transportplan er full av upopulære prestisjeprosjekter, som Hordfast, heller enn trygge veier og raske baner

I dag la regjeringen frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2022-2033. Raudt Hordaland reager kraftig på at planen mangler både miljøprofil og sikkerhet, og heller satser på upopulære prestisjeprosjekter slik som Hordfast.

Kandidatpresentasjon: Guro Hesjedal Lunde

Kandidatpresentasjon: Guro Hesjedal Lunde

Dei neste vekene vil vi presentere alle våre 22 stortingskandidatar her på nettsida. Vi har ei liste med kandidatar med brei bakgrunn og erfaring, og med hjarte for ulike fagfelt. Denne veka skal vi bli betre kjend med nokre av våre folk som kjempar for rettferdig miljøpolitikk.

6 timars normalarbeidsdag er likestilling i praksis!

6 timars normalarbeidsdag er likestilling i praksis!

Denne veka skal gruppeleiar for Raudt Vestland, framme følgande interpellasjon i fylkestinget, om 6 timarsarbeidsdag.

Raudt Hordaland søker valgkampkoordinator

Raudt Hordaland søker valgkampkoordinator

Vennligst følg pekeren under for mer informasjon:

Raudt Hordaland søker valkampkoordinator i 100%-stilling frå 2. mai

Raudt Hordaland søker valkampkoordinator i 100%-stilling frå 2. mai

Vi går inn i valkampåret 2021 med ein historisk moglegheit til å få inn minst éin kandidat frå Raudt Hordaland på Stortinget. I dette høvet søker vi etter ein engasjert medarbeidar med organisatorisk teft og gode samarbeidsevner.

Årsmøte i Raudt Hordaland 2021

Årsmøte i Raudt Hordaland 2021

Raudt Hordaland sitt årsmøte blir i år gjennomført digitalt, laurdag 20. mars. Dagen etter inviterer vi også alle medlemmar til digitalt valkampseminar.

2020

Raudt Vestland sitt alternative budsjett

Raudt Vestland sitt alternative budsjett

På fylkestingsmøte i Vestland fremmet i går Raudt sitt alterantive budsjett, der vi fokuserer på å utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Hele budsjettforslaget og våre såkalte "verbalforslag" kan du lese her.

Ja til desentralisert skoletilbud - nei til karakterbasert skolevalg!

Ja til desentralisert skoletilbud - nei til karakterbasert skolevalg!

Jeanette Syversen, gruppeleder for Rødt Vestland, skriver i dette innlegget om hvorfor såkalt "fritt skolevalg" i virkeligheten er et karakterbasert skolevalg, og slår et slag for å styrke den desentraliserte skolestrukturen.

Sofie Marhaug toppar vallista til Raudt Hordaland

Sofie Marhaug toppar vallista til Raudt Hordaland

Raudt Hordaland har gjennomført nominasjonsmøte og halde strategikonferanse der stortingsvallista og viktig prioriteringar for valkampen blei vedteke.

Vi støttar dei streikande vektarane!

Vi støttar dei streikande vektarane!

I dag deltok representantar frå Raudt Hordaland på fanemarkering til støtte for vektarane som har gått inn i si sjette veke med streik.

Raudt vil ha målretta tiltak for å utvikle industrikommunane i Vestalnd

Raudt vil ha målretta tiltak for å utvikle industrikommunane i Vestalnd

I august la SSB fram ein rapport om folketalsutviklinga i landet fram mot 2050. Distrikta og særs indusrikommunar er dei store taparane. Dette vil Raudt motarbeide og framma føreslag på fylkestinget om å utvikle målretta tiltak for å utvikle industrikommunane i fylket.

Raudt støttar dei streikande bussjåførane!

Raudt støttar dei streikande bussjåførane!

På dagens møte i Vestland fylkesting framma Terje Kollbotn frå Raudt ei støttefråsegn til dei streikande bussjåførane. Possisjonspartia Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti stemde i mot at fråsegna skal realitetshandsamast - altså debatterast og stemmast over på fylkestingets siste dag.

Sofie Marhaug og Jeanette Syversen på topp for Raudt Hordaland

Sofie Marhaug og Jeanette Syversen på topp for Raudt Hordaland

Nominasjonskomiteen til Raudt Hordaland er ferdig med si innstilling til stortingsvalliste. Sofie Marhaug, gruppeleiar for Rødt Bergen, og Jeanette Syversen, gruppeleiar for Raudt Vestland, toppar lista.

Vestland = antirasistisk sone

Vestland = antirasistisk sone

Vestland fylkesting har denne veka erklært Vestland som antirasistisk sone, etter føreslag Jeanette Syversen, gruppeleiar for Raudt Vestland.

Bli med i kampen mot forskjells-Noreg - digitalt møte

Bli med i kampen mot forskjells-Noreg - digitalt møte

Raudt Hordaland inviterer til digitalt møte om korleis nett DU kan bli med i kampen mot forskjells-Noreg.

Møt ny distriktsleiar i Raudt Hordaland

Møt ny distriktsleiar i Raudt Hordaland

På årsmøtet til Raudt Hordaland 14. mai fekk vi nytt distriktsstyre. Her kan du bli betre kjend med nyvald leiar Rose Maiken Flatmo.

Regjeringa - ei ulukke for demokratiet

Regjeringa - ei ulukke for demokratiet

Medan statsminister Erna Solberg meiner det vil vere ei stor ulukke om Hordfast ikkje blir prioritert i Nasjonal Transportplan, ser det ut til at Vestland fylkesting kjem til å stemme i tråd med Raudt sitt standpunkt.

Digitalt årsmøte

Pga. koronasituasjonen måtte Raudt Hordaland utsette årsmøtet som skulle ha vore arrangert i mars. Det er med glede vi no kan melde at ny dato for årsmøte er på plass. Dimed er det duka for eit digitalt årsmøte torsdag 14. mars.

Nei til Hordfast, ja til nasjonalpark!

Nei til Hordfast, ja til nasjonalpark!

Vi gler oss alle til vi kan gå attende til ein normal kvardag. Spørsmålet er berre kva kvardag dette skal vere. Det er på tide å satse på ei meir berekraftig utvikling og grøne alternativ som tar naturen sine tolegrenser på alvor. Samferdselssektoren kan vere ein god plass å starte.

Nominer kandidatar til Raudt Hordaland si valliste

Nominer kandidatar til Raudt Hordaland si valliste

I 2021 er det stortingsval og nominasjonskomiteen til Raudt Hordaland har starta arbeidet med å finne kandidatar til vår valliste. Her kan du melde inn dine innspel til komiteen.

Smittevern og kollektivtransport i Vestland

Smittevern og kollektivtransport i Vestland

- Om vi skal klare å oppretthalde krava frå helsemyndigheitene om ein meters avstand, så er det og viktig å sørge for at rutetilbod og ferjesamband er tilpassa slik at folk kan komme seg på arbeid.

Nasjonale styresmakter må utsetje fristen for innspel til NTP

Nasjonale styresmakter må utsetje fristen for innspel til NTP

Fylkestinget skal etter planen handsame NTP (nasjonal transportplan) i ekstraordinært fylkesting 12. mai. Fylkeskommunen har tidligare bedt om utsetjing av den nasjonale fristen for saka, men fekk avslag frå regjeringa. Det var før COVID-19.

Raudt Hordaland sitt årsmøte 2020 er utsatt

Raudt Hordaland sitt årsmøte 2020 er utsatt

På grunn av korona-situasjonen og pålegg frå myndigheitene har distriktsstyret i Raudt Hordaland bestemd at distriktsårsmøtet må utsettast.

JA til eit trygt arbeidsliv i Vestland

JA til eit trygt arbeidsliv i Vestland

Vestland fylkesting er samlet og gruppeleiar Jeanette Syversen tok ordet til fylkesordfører sin tale, for å fremme fråsegn om et trygt arbeidsliv i Vestland. Om ikkje 1/3 del av fylkestinget setter seg imot, vil denne bli realitetsbehandla i morgon.

Nei til uønska vindkraftanlegg i Vestland!

Nei til uønska vindkraftanlegg i Vestland!

Raudt Vestland har sendt ein interpellasjon om vindkraft til fylkestinget. Den er no reistrert i sakspapira og skal bli handsama 4.mars. Les teksten til Terje Kollbotn, fylkestingsrepresentant Raudt Vestland.

Bymiljøavtalen bommar

Bymiljøavtalen bommar

Byvekstavtalen vart i dag tatt opp på ekstraordinært fylkesting i Vestland fylke. Våre representantar Jeanette Syversen og Ingeborg Hordvik var tilstades og la fram Raudt sin syn i saka.

Rødt Hordalands årsmøte 2020

Rødt Hordalands årsmøte 2020

Laurdag 21. mars er det duka for Rødt Hordaland sitt årsmøte 2020. Alle lokallag i Hordaland får sende delegatar utfrå medlemstal. Møtet finn stad i auditoriet til Nygård skule, Lars Hilles gate 16 A, i Bergen sentrum. Innsjekk av delegatar frå kl. 11.30 og møtestart kl. 12.00. Her finn du nyttig informasjon om påmelding, fristar, sakspapir m.m.

FULL STØTTE TIL FERJEOPPRØRET FRÅ RAUDT VESTLAND!

FULL STØTTE TIL FERJEOPPRØRET FRÅ RAUDT VESTLAND!

Ferjeopprøret spreier seg langs heile kysten og innover i fjordane, som fylgje av at ferjeprisane skyt til værs etter nyttår.

NorthConnect og spelet for galleriet

NorthConnect og spelet for galleriet

"Det er tydeleg at aktørane bak denne gigantiske kraftkabelen frå Sima i Hardanger til Peterhead i Skottland er i ferd med å få kalde føtter. " Les Terje Kollbotn sitt svarinnlegg til NorthConnect-komanjongene i Klassekampen.

2019

Systematisk diskriminering av LHBTIQ i Vestland får halde fram

Systematisk diskriminering av LHBTIQ i Vestland får halde fram

Høyre, KrF, FNB, deler av MDG og SP i Vestland Fylkesting valte i går å stemme mot LHBTIQ personers rett til å ikkje bli diskriminert! «- Eg merker meg at KrF og Senterpartiet er einige i viktigheten av å ivareta de private kristne skulane i Bergen sin rett til å ha diskriminerande formuleringar i sine verdidokumenter».

Sats på Bergensbanen og Vossabanen!

Sats på Bergensbanen og Vossabanen!

Raudt Vestland vil invitere alle folkevalgte i Vestland fylkesting til å sende eit tydelig signal til sentrale styringsmakter, om styrking av Bergens- og Vossabanen. Spesielt sentralt er kravet i vedtak punkt 2. Sjå heile interpellasjnen fra Raudt Vestland her og høyr radiosak fra NRK 14.desember 2019:

Nei til ran av kraftkommunane!

Nei til ran av kraftkommunane!

Regjeringas kraftstatteutval (Sanderud-utvalet) leverte 1. oktober si innstilling der dei foreslår å fjerne kraftkommunane sin lovfesta rett til del av inntektene. Bortfallet av inntekter no er eit svik mot samfunnskontrakten mellom kommunar og stat gjennom 100 år. Raudt Hordaland protesterar på dette ranet av vasskraftkommunane.

- Opprivande å se alle de kuttene som er foreslått

- Opprivande å se alle de kuttene som er foreslått

- Det er tydelig at samanslåingsreforma er i ferd med å bli ei systematisk nedbyggingsreform for vestlandsregionen og ei forlenging av nedbygginga av velferden i heile landet. Det seier gruppeleiar i Raudt, Jeanette Syversen, som onsdag denne veka møtte med talerett i finansutvalet i Vestland.

«Budsjettet som helhet er å bygge ned vestland!» seier Kollbotn.

«Budsjettet som helhet er å bygge ned vestland!» seier Kollbotn.

I dagens første møte i hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylke reiste Raudt sin representant Terje Kollbotn ei rekkje kritiske spørsmål om budsjettprosessen for 2020. «Budsjettet som helhet er å bygge ned vestland!» seier Kollbotn.

KVA MEINER SP OM VESTLAND FYLKE?

KVA MEINER SP OM VESTLAND FYLKE?

15.oktober skal det nye Vestland fylkesting bli konstituert i Bergen. Raudt Vestland vil utfordre Senterpartiet sin fylkesordførarkandidat Jon Askeland til å uttale seg klart og konsist om kva Sp og fleirtalspartia eigentleg meiner om framtida for Vestland fylke.

Jeanette Syversen sitt innlegg om Friskoleloven på Fylkestinget

Jeanette Syversen sitt innlegg om Friskoleloven på Fylkestinget

I videoklippet: Jeanette Syversen sitt innlegg om Friskoleloven på Fylkestinget i Hordaland 1.oktober 2019. Påfølgende ordveksling med Emil Gadolin (A) og Terje Søviknes (Frp).

Nasjonal ramme for vindkraft - Jeanette Syversen sitt innlegg i saken.

Nasjonal ramme for vindkraft - Jeanette Syversen sitt innlegg i saken.

Jeanette Syversen sitt innlegg om vindkraft på Fylkestinget i Hordaland 1.oktober 2019.

- Ikkje aktuelt med vindturbinar på land – lokalbefolkninga veit best!

- Ikkje aktuelt med vindturbinar på land – lokalbefolkninga veit best!

I dag, 1. oktober, går fristen for å sende inn høyringssvar til NVEs forslag til ei nasjonal ramme for vindkraft på land. Her kan de lese Raudt sitt høyringsinnspel.

Stor framgang i Hordaland

Stor framgang i Hordaland

Raudt i Hordaland går frå 8 til 14 folkevalde. Vi går fram i alle kommunar og fekk representantar i fire nye kommunar: Alver, Kvam, Stord og Øygarden.

Raudt støttar naturvernforbundets krav om å gjera Reksteren til nasjonal kystpark!

Raudt støttar naturvernforbundets krav om å gjera Reksteren til nasjonal kystpark!

I dette innlegget skriv 1. kandidat for Raudt Vestland, Jeanette Syversen, og 2. kandidat for Raudt Stord, Tore Blokhus, kvifor vi er mot Hordfast og for å verne regnskogen på Reksteren.

Innfør happy hour på bussen!

Innfør happy hour på bussen!

Raudt kjempar for eit betre og billegare kollektivtilbod, både i byane og distrikta. I dette lesarberevet presenterer vi ei av våre løysingar: "happy hour". Det vil seie enkeltbillett som varar i tre timar.

Desentralisert yrkesskoletilbud kan skape bærekraftige klimajobber.

Desentralisert yrkesskoletilbud kan skape bærekraftige klimajobber.

Rødt har kjempet mot regionreformen fordi vi vet at dette vil føre til sentralisering av makt og oppgaver. Vi har kjempet kompromissløst mot nedleggelser av offentlige skoler i Hordaland, og i nye Vestland blir det enda viktigere å holde kampen for et sterkt desentralisert skoletilbud oppe. Skal vi ha levedyktige distrikt, må vi gi yrkesskolen langsiktige rammer som kan etablere de nødvendige yrkesfaglinjene, som kan gi klima-streikende ungdom mulighet til å være med å legge premissene for fremtidens jobber i fylket.

AMAZONAS BRENN – REDD REGNSKOGEN!

AMAZONAS BRENN – REDD REGNSKOGEN!

Opprop til den norske regjeringa:

Møt kandidatane - Erica Restoften

Møt kandidatane - Erica Restoften

Raudt Vestland har mange dyktige kandidatar på vallista si. Denne gongen skal vi presentere 5. kandidat Erica Restoften, som brenn ekstra for landbruk/matproduksjon og oppvekst.

Møt kandidatane - Einar Rysjedal

Møt kandidatane - Einar Rysjedal

Vi fortsett med presentasjonen av våre toppkandidatar i Raudt Vestland. I dag er det tid for å bli betre kjend med 6. kandidat Einar Rysjedal. Han stiller til val fordi han ynskjer å bekjempe klasseforskjellane og økonomisk vekst på kostnad av miljø.

Møt kandidatane - Anders Hamre Sveen

Møt kandidatane - Anders Hamre Sveen

I tida framover presenterer vi toppkandidatane til Raudt Vestland. I dag er turen komen til 4. kandidat Anders Hamre Sveen frå stryn, som vil jobbe mot sosial dumping i arbeidslivet og bekjempe fattigdom.

Møt kandidatane - Terje Kollbotn

Møt kandidatane - Terje Kollbotn

I den komande tida vil vi presentere Raudt Vestland sine toppkandidatar. Denne gongen møter vi 2. kandidat Terje Kollbotn, som vil fortsette å kjempe for miljø, industriarbeidsplassar, faglege rettar og for å styrke lokalsjukehusa.

Møt kandidatane - Ingeborg Hordvik

Møt kandidatane - Ingeborg Hordvik

I den komande tida vil vi presentere Raudt Vestland sine toppkandidatar. Denne gonge møter vi 3. kandidat Ingeborg Hordvik som er klar til å ta kampen for levande distrikt og gode velferdstenester der folk bur.

Møt kandidatane - Jeanette Syversen

Møt kandidatane - Jeanette Syversen

I den komande tida vil vi presentere Raudt Vestland sine toppkandidatar. Fyrst ut er 1. kandidat Jeanette Syversen, som fortel om kampen for den profittfrie skulen og sin musikalske bakgrunn.

Ope brev til Vestlands-partia; nei til vindkraft!

Ope brev til Vestlands-partia; nei til vindkraft!

Kommunane seier nei til vindkraft, og det må Olje- og energidepartementet og regjeringa respektere.

Ikke tull med Arna-Voss

Ikke tull med Arna-Voss

Dette debattinnlegget stod også på trykk i Vaksdalsposten 1. august 2019.

Kamp mot profitt i skulen

Kamp mot profitt i skulen

Bergen Private Gymnas og Metis Vidaregåande Skule AS må betale tilbake over 11 millionar kr. dei har fått i offentleg støtte. Rødt Hordaland reagerer sterkt på at Utdanningsdirektoratet har innvilget nedbetaling over tre år, og frykter dette vil bli betalt av fremtidige elever.

Infrastruktur må fullfinansieres over statsbudsjettet

Infrastruktur må fullfinansieres over statsbudsjettet

Det nye fylkesstyret i Rødt Hordaland vedtok på sitt første møte 1.juni, en uttalelse som krever full statlig finansiering av kollektivtrafikk og utbygging av infrastruktur i Hordaland og det nye Vestland. Kollektivtrafikken må på sikt bli gratis, bompenger fjernes og store, unødvendige veiprosjekt skrotes.

Kampen om Austrheim vidaregåande skule

Kampen om Austrheim vidaregåande skule

I dag var Jeanette Onarheim Syversen, 1.kandidat, og Ingeborg Hordvik, 3.kandidat for Raudt Vestland, på besøk på Austrheim vidaregåande skule.

Ja til lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli!

Ja til lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli!

Raudt vil at det skal byggjast høghastighetsjernbane med dobbeltspor til bruk for auka regional- og langdistansetransport for personar og gods. På dagens fylkestingsmøte fremjer Terje Kollbotn interpellasjon om tilslutning til lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli.

Hilsen til folk for fjella

Hilsen til folk for fjella

Rødt Vestland sine toppkandidater vil sende en varm hilsen fra Rødt sitt landsmøte til alle dere som kjemper imot vindmølleparker i det nye storfylket.

Kampen fortsetter, bli med å farge Vestlandet Rødt

Kampen fortsetter, bli med å farge Vestlandet Rødt

Her kan du lese appellen fyrstekandidat Jeanette Syversen held i Odda på årets 1. mai-arrangement.

Ein fylkeskommune for framtida

Ein fylkeskommune for framtida

Stadig jag etter profitt og auka forbruk er eit miljøproblem. Som einaste parti har Raudt sidan starten adressert kapitalismen som eit miljøproblem

Nytt styre i Raudt Hordaland

Nytt styre i Raudt Hordaland

På dagens fylkesårsmøte i Raudt Vestland har Jeanette Syversen vorte vald til ny leiar for fylkeslaget.

Kun Raudt og SV vil gje elevane gyldig miljøstreikfråver

Kun Raudt og SV vil gje elevane gyldig miljøstreikfråver

Raudt ville støtte elevane sin streik for miljøet - fekk kun støtte av SV.

Årsmøte for Raudt Hordaland

Årsmøte for Raudt Hordaland

Fylkesårsmøtet til Raudt Hordaland arrangerast 24. mars kl 12 - 16 på fylkesbygget til Hordaland.

Rødt stiller spørsmål om Brudd på friskoleloven begått av Bergen Privat Gymnas(BPG) og Metis Akademiet (MA).

Rødt stiller spørsmål om Brudd på friskoleloven begått av Bergen Privat Gymnas(BPG) og Metis Akademiet (MA).

Allerede i 2016 var Rødt Hordaland med på å avdekke de omfattende bruddene på friskoleloven som ble begått av BPG og Metis. På dagens fylkestingsmøte stiller Rødt følgende spørsmål om de to private videregående skolene, og fylkesordføreren vil foreta seg noe for at de skal bli fra tatt konsesjonen.

Ja til framleis demokratisk kontroll over Bergensbanen og Vossebanen!

Ja til framleis demokratisk kontroll over Bergensbanen og Vossebanen!

2019 blir eit avgjerande år for norsk jernbanepolitikk generelt og Bergensbanen og Vossebanen spesielt. Fråsegna vart stemt ned i fylkestinget.

2018

Rødt Hordalands forslag til budsjett for Hordaland Fylkeskommune 2019

Rødt Hordalands forslag til budsjett for Hordaland Fylkeskommune 2019

11. - 12. desember 2018 vedtas budsjett for Hordaland. Her kan du se Rødt sitt alternative budsjett.

Raudt sikrar faste stillingar i psykologteamet

Raudt sikrar faste stillingar i psykologteamet

Arbeidsmiljølova sine bestemmelsar om heile og faste stillingar som normen i arbeidslivet er i ferd med å smuldre bort, men Raudt held fast på dette også i vårt arbeid i Hordaland fylkesting.

Rødt eneste negative til kutt i opplæringssektoren

Rødt eneste negative til kutt i opplæringssektoren

Under behandlingen av Årsbudsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 i Utvalg for opplæring og helse i Hordaland fylkesting den 6. november var Rødt det eneste partiet som stemte mot kutt i opplæringssektoren.

Jeanette Syversen toppar lista til Raudt Vestland

Jeanette Syversen toppar lista til Raudt Vestland

På dagens felles nominasjonsmøte mellom Raudt Sogn og Fjordane og Raudt Hordaland vart Jeanette Syversen frå Bergen valt til fyrstekandidat for Raudt Vestland.

Vestlandskonferansen 2018

Vestlandskonferansen 2018

Vi ønskjer alle medlemmar og interesserte velkomne til konferanse for vestlandet sundag 18. november kl 12.00. Vi møtes på fylkesbygget i auditoriet Vestland.

Nominasjonsnemda har foreslått Jeanette Syversen på topp for Raudt Vestland

Nominasjonsnemda har foreslått Jeanette Syversen på topp for Raudt Vestland

Her er listeframlegget frå nominasjonsnemda i Raudt Hordaland og Raudt Sogn og Fjordane.

Meir midlar til flaumsikring i statsbudsjettet for 2019!

Meir midlar til flaumsikring i statsbudsjettet for 2019!

Denne fråsegna vart dag einstemmeig vedteke i Hordaland fylkesting. Raudt tok initiativ til fråsegna.

Regionreforma – kva no?

Regionreforma – kva no?

På Fylkestingsmøtet onsdag 3. oktober fremjer Raudt ved Terje Kollbotn interpellasjon om regionreforma.

Grunngjeve spørsmål til Hordaland fylkesting 2. og 3. oktober 2018 om Bybanen / Keolis.

Grunngjeve spørsmål til Hordaland fylkesting 2. og 3. oktober 2018 om Bybanen / Keolis.

Dette spørsmålet stiller Terje Kollbotn på onsdag den 3. oktober i fylkestinget.

Keisaren sine nye klede

Keisaren sine nye klede

Då Finnmark si befolkning stemte nei til samanslåing med Troms ved folkeavstemminga i mai, byrja korthuset «Regionreforma» å falle saman.

Nei til sjødeponi i Sørfjorden og Veafjorden

Nei til sjødeponi i Sørfjorden og Veafjorden

Dei siste åra har det vore mykje debatt rundt dumping av gruveslam i fjordar og sjødeponi. No har denne debatten nådd Hordaland. Stod også på trykk i avisa Hordaland 31. august 2018

Mailiss Solheim ny regionsekretær for vestlandet

Mailiss Solheim ny regionsekretær for vestlandet

1. august byrjar Mailiss Solheim som regionsekretær for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionsekretæren vil jobbe tett med fylkesstyra og vere ein ressurs for nye medlemmar og lokallag, særleg der Raudt har potensiale til å vekse.

Nominer kandidatar til fylkestinget i det nye fylket Vestland

Ved neste års fylkestingsval vil Hordaland og Sogn og Fjordane stille ei liste, som Raudt Vestland. Nominasjonskomiteen for Raudt Vestland ønskjer difor å få inn namn på gode kandidatar til fylkestingsvalet.

Interpellasjon til fylkestinget: Fagforeningsknusing på Sotra

Denne interpellasjonen blir fremma på møtet i Hordaland fylkesting 12. - 13. juni 2018.

Regionsekretær i 50% stilling for Raudt på vestlandet

Raudt er i rask vekst og utvidar no administrasjonen med ein regionsekretær som skal styrke og utvikle partiet i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionsekretæren vil jobbe tett med fylkesstyra og vere ein ressurs for nye medlemmar og lokallag.

Ja til flaumsikring - nei til kraftverk i Opovassdraget

Fylkesstyret i Raudt Hordaland gir full støtte til det folkelege engasjementet i Indre Hardanger for å flaumsikre Opovassdraget utan kraftverk.

Stopp utanlandskabelen frå Eidfjord til Skottland

Raudt Hordaland er skuffa over at fleirtalet i Stortinget, med AP sine røyster, ikkje røysta imot utanlandskabel mellom Hardanger og Skottland sist torsdag, slik Raudt foreslo.

Sett Norse Production i karantene

Sett Norse Production i karantene

Det var et historisk øyeblikk da polske arbeidere i Norge for første gang gikk til streik september i fjor. Etter nesten fem uker i streik fikk de 71 polske arbeiderne ved fiskeforedlingsbedriften Norse Production innfridd kravet om tariffavtale på lik linje med de norske ansatte.

Raudt med rekordmange medlemmar i Hordaland

Raudt med rekordmange medlemmar i Hordaland

Frå 1. januar og til no har det vore ein eventyrleg vekst i medlemstalet til Raudt, ikkje berre i Hordaland men i heile landet.

EØS-avtalens negative konsekvenser for nasjonal og selvstendig politikkutforming.

Det er som oftest en god rettesnor for et arbeiderparti, å være lydhør overfor fagbevegelsens reaksjoner på politiske beslutninger. Derfor vil Rødt Hordaland gi vår fulle støtte til LO Indre Hardanger sitt opprop mot norsk tilknytning til ACER.

Stopp masseovervåkningen!

Vi lever i en tid der kunstig intelligens stadig får mer og mer betydning for oss mennesker, både på godt og vondt. I Norge har vi lover om personvern som er ment å forhindre at norske aktører kan bedrive masseovervåkning ved å samle inn personopplysninger om alle og enhver som bor i dette landet.

Ikke la kvinnehelse bli samlebåndsindustri

Ikke la kvinnehelse bli samlebåndsindustri

Planen er at 40 prosent av fødende kvinner skal sendes hjem 6 til 8 timer etter fødsel på nye Haukeland sykehus. Kvinnehelse er gjort til en salderingspost.

Nei til utanlandskabel!

Nei til utanlandskabel!

Raudt vedtok i helga fråsegn der vi seier nei til utanlandskabel frå Simadalen i Eidfjord til Skottland.

Nytt styre i Raudt Hordaland

På dagens fylkesårsmøte vart Magne Hagesæter valgt til ny leiar i Raudt Hordaland.

Nei til suverenitetsavståing til EUs energibyrå ACER

Raudt tok initiativet til denne interpellasjonen som blir behandla på fylkestinget i Hordaland 6. - 7. mars. Den er fremma saman med SV.

Vendepunkt for Vestlandet

Vendepunkt for Vestlandet

Raudt Hordaland ønsker alle velkommen til årskonferansen vår, Vendepunkt for Vestlandet. Konferansen er gratis og ope for alle.

Årsmøte i Raudt Hordaland

Årsmøte i Raudt Hordaland

Vi ser fram til eit spennande årsmøte med blant anna sak om samanslåing med Sogn og Fjordane, fråsegner om Kvinneklinikken og ACER og sjølvsagt val av nytt styre. Innstillinga frå valkomiteen vil bli lagt fram seinast på årsmøtet.

ACER gir EU makt over Norge

ACER gir EU makt over Norge

Med den sterkt forskjønnende overskriften «ACER gir Norge innflytelse og en plass ved bordet», prøver Eigil Knutsen fra AP å bortforklare problemene med ACER i BT den 5.2 (se nederst på siden).

Full støtte til Vestlandsoppropet mot ACER

Full støtte til Vestlandsoppropet mot ACER

Eit samrøystes fylkesstyre i Raudt Hordaland vedtok på fylkesstyremøtet i dag at vi stillar oss bak Vestlandsoppropet mot norsk tilknytning til ACER.

2017

Fylkestinget: Bybane i egenregi er et sparetiltak

Fylkestinget: Bybane i egenregi er et sparetiltak

I dag ble saken om hvem som skal drifte bybanen vedtatt i fylkestinget i Hordaland.

Fylkestinget: Mye bra, men kutter i opplæring

Fylkestinget: Mye bra, men kutter i opplæring

På dag 1 på fylkestingsmøtet ble budsjett for 2018 vedtatt.

Ny tilsett i Raudt Hordaland sin administrasjon

Ny tilsett i Raudt Hordaland sin administrasjon

I dag har Raudt Hordaland fått ein ny medarbeidar. Jeanette Syversen er tilsett som fagleg sekretær i 50% i fyrste omgang i tre månader.

Rødt jobber for en best mulig Bybane!

Rødt jobber for en best mulig Bybane!

Torsdag 7. desember skal fylkesutvalget i Hordaland fylkesting innstille i saken om Bybane. Rødt vil at det offentlige skal ta tilbake Bybanen til beste for både Bybanen og fellesskapet.

Raudt fekk fleirtal for å oppretthalde tilbodet til minioritetsspråklege elevar

I sommar la revisjonsfirmaet Deloitte fram ein rapport der dei konkluderte med at det er ulovleg å ha eigne klassar for minioritetsspråklege. Dette har fleire bestridt, og saka var oppe i opplærings- og helseutvalet i Hordaland fylkesting denne veka.

Stilling ledig: Faglig sekretær

Rødt Hordaland søker etter faglig sekretær i 50% stilling i tre måneder.

Raudt vil behalda Hordaland som eige fylke

Raudt vil behalda Hordaland som eige fylke

Innlegg frå Raudt sin fylkestingsrepresentant, Terje Kollbotn på felles fylkesting mellom Hordaland og Sogn og Fjordane fredag 27. oktober i Gulen.

Fylkesbudsjettet: Skuffa over auka prisar på kollektiv

Fylkesbudsjettet: Skuffa over auka prisar på kollektiv

I dag vart framlegg til budsjett for 2018 for Hordaland fylke lagt fram. Som vi frykta kjem takstane på kollektiv nok ein gong til å bli auka, denne gong med omlag 3,5% over fleire soner.

Formøte til landsstyremøtet

Den 27.-29. oktober er det landsstyremøte i Rødt 2017, og for Hordaland møter vår representant Eirik Wichstad. For at han skal ha oss som fylke i ryggen, innkalles det herved til formøte.

Et revidert arbeidsliv?

Et revidert arbeidsliv?

Tidligere denne uka hadde Jeanette Syversen svarinnlegg på NHO sitt angrep på Rødt i BA 20/9.

Interpellasjon - Sykkel-VM

Interpellasjon - Sykkel-VM

Her kan du både høyre innlegget til Terje Kollbotn og lese svara frå fylkesordføraren frå dagens fylkestingsmøte.

Fylkestinget: Hordaland må bli føregangsfylke for eit seriøst og ryddig arbeidsliv

Fylkestinget: Hordaland må bli føregangsfylke for eit seriøst og ryddig arbeidsliv

På dagens fylkestingsmøte kjem Raudt til å legge fram ein protokollmerknad til meldinga som fylkesrådmannen har lagt fram vedrørande vedtaket om at fylkestinget vedtok tariffavtalar for alle innkjøp i mars.

Interpellasjon til Hordaland fylkesting 4. oktober 2017: Etter Sykkel-VM

Interpellasjon til Hordaland fylkesting 4. oktober 2017: Etter Sykkel-VM

Denne interpellasjonen blir lagt fram på fylkestingsmøtet onsdag 4. oktober ca kl 09.00

RenoNorden er konkurs

RenoNorden er konkurs

Rødt Hordaland var tidligere i år ute og advarte mot anbudsutsetting av tjenestene i Bergen. I Bergen er det fremdeles BIR som har ansvar for bosshentingen, men i åtte andre omegnskommuner som BIR er renovasjonsselskap for, er bosshentingen satt ut til RenoNorden.

Endelig er Rødt et Stortingsparti!

Endelig er Rødt et Stortingsparti!

Rødt har gjort sitt beste valg noen sinne, med et resultat på 2,4%, noe som er en framgang på 1,3%.

Fem tiltak for mer lokaldemokrati

Fem tiltak for mer lokaldemokrati

Rødt er for et sterkt lokaldemokrati. Det innebærer at innbyggerne får reell mulighet til å delta i avgjørelser som gjelder hverdagen og livsvilkårene deres.

Fem tiltak for grønne jobber

Fem tiltak for grønne jobber

Stadige krav om mer profitt og mer forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Derfor haster det å bygge opp grønne næringer i takt med at vi trapper ned oljeindustrien.

Fem tiltak mot økende forskjeller

Fem tiltak mot økende forskjeller

Årets valg skal bli et vendepunkt. Fordelene for de få skal ut, rettferdigheten for vanlige folk skal inn. Her kan du lese fem tiltak mot økende forskjeller.

Ja til folkeavstemning om EØS

Ja til folkeavstemning om EØS

Alle de politiske partiene hevder å forsvare interessene til folk som bor i Norge. Likevel er de fleste tilhengere av EØS-avtalen, inkludert Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Rødt Hordaland støtter de streikende arbeiderne i Norse Production

Rødt Hordaland støtter de streikende arbeiderne i Norse Production

Fredag går de 120 hovedsakelig polske arbeiderne i Norse Production ut i streik for en tariffavtale som vil kunne gi hver enkelt 30 000 ekstra i skifttillegg. Rødt Hordaland støtter de streikendes krav.

For en solidarisk utenrikspolitikk

For en solidarisk utenrikspolitikk

Vi nordmenn er et fredelig folk, men politikken som føres av norske politikere er ikke det. Kampen mot krig ble min inngang til politikken, og er noe jeg brenner for den dag i dag.

Støtte til lovlig arbeidskamp

Rødt Hordaland støtter lønnskampen til vedlikeholdsarbeiderne i Kaefer Energy. De har et lønnsnivå som ikke er norsk oljeindustri verdig. Ledelsen fremstiller tilbudet som høyt, men i realiteten vil det ligge like i overkant at garantilønn i industrien gjennom det kommende året. Garantilønn har vært lønnsnivået til denne gruppa i lange tider.

Rett til en trygg arbeidshverdag

Rett til en trygg arbeidshverdag

I dag er bygg - og anleggsbransjen, hotell- og restaurantnæringen, samt vaskeri- og renholdsbransjen preget av uregulert arbeidsinnvandring. Samtidig er arbeidsmiljøloven svekket etter at dagens regjering, med Høyre og Frp i spissen, svekket retten til heltidsstilling. EØS-avtalens vikarbyrådirektiv, som ble implementert i Norge i 2008, skapte mer sosial dumping og utstrakt spekulering i midlertidig arbeidskraft.

Gjeninnfør arveavgiften

Gjeninnfør arveavgiften

Vi vil at staten skal dekke mer av fellesoppgavene.

Til kamp mot forskjells-Norge

Til kamp mot forskjells-Norge

Jeg er oppvokst i Åsane, hvor jeg fremdeles bor og jobber, ved et vaskeri. Min mormor vasket bedehus på Osterøy som småjente og som voksen arbeidet hun som kokke i industrikjøkken. Min morfar melket kyr for oldemor i Tysnes kommune under krigen, før han ble sjømann. Jeg er stolt av mine røtter her i Hordaland og klar over hva politikk har å si for folk i fylket vårt.

Rød søndagstur

Rød søndagstur

I år har Rødt-politikeren Torstein Dahle sittet 30 år i Bergen bystyre. Basert på hans lange erfaring fra Bergens-politikken arrangerer vi en guidet busstur, og guiden er så klart Torstein selv.

Nei til skatt på sykdom!

Nei til skatt på sykdom!

Vår hovedsak er kampen mot forskjells-Norge. Vi opplever økende egenandeler, syke som ikke får nødvendig medisin, nedleggingstruede lokalsykehus og avdelinger, underbemanning og privatisering.

Vi må ha demokratisk kontroll over omstillingen etter oljen

Vi må ha demokratisk kontroll over omstillingen etter oljen

Statoils fiasko etter delprivatiseringen og den høyre arbeidsløsheten på Vestlandet etter oljeprisfallet forteller oss at utviklingen bør styres av en aktiv stat og demokratiske institusjoner, ikke aksjeeieres jakt på mer profitt.

Mer praktisk læring

Mer praktisk læring

Først og fremst trengs det flere lærere per elev. Da vil lærerne få bedre tid til å gjøre jobben sin, og hver enkelt elev vil få mer oppfølging.

Stjeler fra de ansatte

Stjeler fra de ansatte

Privatisering i velferd fører til lavere lønnsnivå og dårligere arbeidsvilkår. De store partiene må bli tydeligere, skriver Jeanette Syversen i Rødt.

Raudt Hordaland har opna valkampen

Raudt Hordaland har opna valkampen

Grønt krafttak mot arbeidsløysa i Hordaland Raudt vil nasjonalisere Statoil. Berre gjennom politisk styring kan vi gjennomføre det grøne skiftet, seier førstekandidat for Raudt i Hordaland, Jeanette Syversen. Saman med andre offentleg eigde selskap kan vi bruke Statoil som eit reiskap mot arbeidsløyse.

Reformen er distriktsfiendtlig

Reformen er distriktsfiendtlig

Det pågående distriktsopprøret er en viktig kamp mot de økonomiske og politiske kreftene som tvinger frem sentralisering.

Ikke gå glipp av Fest for folk flest!

Ikke gå glipp av Fest for folk flest!

Den 11. august sparker Rødt Hordaland i gang valgkampen ved å arrangere tidenes fest! «Festen for Folk Flest» er en kombinasjon av politikk, kultur og moro. Åpent for absolutt alle! Medlemmer, sympatisører, venner, fiender og politikk-interesserte generelt.

Vi trenger en ny helsepolitikk nå!

Vi trenger en ny helsepolitikk nå!

Noe er alvorlig galt i sykehus-Norge.

Fornuft og følelser skal styre

Fornuft og følelser skal styre

Barn på flukt trenger beskyttelse. Norsk regelverk og praksis ivaretar ikke disse barnas behov godt nok. Tall fra UDI viser at det i fjor forsvant 182 mindreårige asylsøkere fra norske mottak.

Elevene fortjener bedre

Elevene fortjener bedre

Som avgangselev kjenner jeg meg igjen i problemet med for tung luft, fuktskader og for varme eller kalde klasserom.

Et hull i tanndekningen

Et hull i tanndekningen

I en artikkel i BT («Norge dårligst i Norden på støtte til tannhelse», 21. juli) kommer det frem at mange fattige i Norge dropper å gå til tannlegen fordi de ikke har råd til det.

Velferdsprofitører truer velferdsstaten

Velferdsprofitører truer velferdsstaten

«Boom i privat omsorg!», kunne vi lese på forsiden av Finansavisen denne sommeren. Saken viste til at Prima Omsorg økte omsetningen sin med 28 millioner kroner.

Slutten på sosialdemokratiet i Arbeidarpartiet

Slutten på sosialdemokratiet i Arbeidarpartiet

Nyleg bekrefta Jonas Gahr Støre det mange av oss har visst lenge. Når den nye regjeringskabalen skal leggjast opp etter valet i år, vil han og Arbeidarpartiet prioritere samtalar med Venstre og KrF. Dette kjem etter ei årrekkje med høgrevriding i partiet som tidlegare har vore å rekne som ein politisk bauta på venstresida i Noreg. Er dette slutten på sosialdemokratiet i Arbeidarpartiet?

Mennesker og natur før profitt

Mennesker og natur før profitt

De viktigste klimatiltakene vi kan få til i Norge, kan bare gjennomføres på samfunnsnivå. Det er viktig å oppmuntre til grønn dugnadsånd, men mange av tiltakene som monner krever politisk vilje, for eksempel å fase ut olje­produksjonen.

Norge må ut av NATO

Norge må ut av NATO

Det haster med en mer selvstendig utenrikspolitikk. Nærmere tusen personer ble drept av ordensmakten i USA i fjor, ifølge Amnesty Internationals siste årsrapport.

Bort med møkkapolitikken

Bort med møkkapolitikken

Etter at regjeringen satte ut Forsvarets renholdstjenester på anbud, visstnok for å spare penger, måtte mange ansatte gå ned i pensjon. De ble lovet at ingen skulle sies opp det første året.

Terror kan bekjempes

Terror kan bekjempes

Dette innlegget er skrevet av Sofie Marhaug, 2. stortingskandidat Rødt Hordaland og Even Sandvik Underlid, valgkampsekretær og medlem av Rødt Hordaland.

Samfunnet trenger økologisk planlegging

Samfunnet trenger økologisk planlegging

Rødt har en visjon om rasjonell og høy økonomi, men hvor produksjon og konsum skjer med hensyn til natur og mennesker.

På tide med ny boligpolitikk

På tide med ny boligpolitikk

Dette innlegget stod også på trykk i BA 15. april 2017.

Hva er fremtiden for bybanen?

Hva er fremtiden for bybanen?

Skyss bør få ansvar for drift, vedlikehold og videre utbygging av Bybanen, skriver Jeanette Syversen og Daniel Ducrocq i dette innlegget.

Solidarisk samarbeid på skatteområdet for vår felles fiskale fremtid

Solidarisk samarbeid på skatteområdet for vår felles fiskale fremtid

Denne artikkelen er skrevet av Torbjørn Monsen, tidligere leder i Attac Bergen som er medlem i Rødt Bergen. Til landsmøtet fremmet han et forslag til arbeidsprogrammet om utvida land-for-land-rapportering (LLR). Forslaget gikk enstemmig gjennom.

Solidarisk hilsen til alle kvinnfolk

Solidarisk hilsen til alle kvinnfolk

Denne solidariske hilsenen går til alle kvinnfolk som holder liv i distriktene, dere fortjener et fullverdig fødetilbud! skriver vår førstekandidat Jeanette Syversen. Innlegget står også på trykk i Hardanger Folkeblad på Kvinnedagen 8. mars 2017. Det pågår nå en livsviktig kamp for å redde Odda sjukehus. 2500 innbyggere deltok 16.februar i en stormønstring i Odda mot forslaget om å avvikle den akuttkirurgiske beredskapen etter 99 år ved lokalsjukehuset i Indre Hardanger. Denne kampen fortjener full støtte fra alle som er opptatt av grunnleggende trygghet for alle innbyggerne i hele landet.

AKUTTKIRURGIEN MÅ HALDAST OPPE VED ODDA SJUKEHUS!

AKUTTKIRURGIEN MÅ HALDAST OPPE VED ODDA SJUKEHUS!

Dette brevet vart sendt til fylkesordføraren og alle gruppeleiarane i Hordaland fylkesting, med kopi til fylkesrådmannen.

Eit talerør for arbeidsfolk

Eit talerør for arbeidsfolk

På helgas nominasjonsmøte vart Jeanette Syvertsen einstemmig vald som listetopp for Raudt Hordaland til stortingsvalet. Med seg på topp har ho Sofie Marhaug frå Bergen, Terje Kollbotn frå Odda og ungdomskandidat Eirik Wichstad frå Bergen.

2016

Regionreforma må vere demokratisk

Regionreforma må vere demokratisk

14. desember skal Hordaland fylkesting seie ja eller nei til ein ny Vestlandsregion, utan at verken overføring av meiroppgåver eller arbeidsplassar frå staten er nærare avklara. 

Her kan du lesa Raudt sitt forslag i saka.

Fylkestinget: Raudt sitt alternative forslag til budsjett og økonomiplan

Fylkestinget: Raudt sitt alternative forslag til budsjett og økonomiplan

På fylkestingsmøtet i dag legg Terje Kollbotn fram Raudt sitt forslag til endringar til fylkesutvalet si innstilling til budsjett og økonomiplan.

Har holdt velgerne for narr - økonomien er skakkjørt

Har holdt velgerne for narr - økonomien er skakkjørt

Den 19. oktober ble budsjett for Hordaland lagt fram, og her kan du lese Rødt Hordaland sine første reaksjoner, vi vil komme tilbake med mer etterhvert. Kom gjerne med innspill!

Kynisk slakt av Laksevåg videregående

Kynisk slakt av Laksevåg videregående

Det ligger nå an til at Laksevåg videregående blir lagt ned i 2020. Ap/Sp/KrF/SV har nå lansert et forslag om å legge ned skolen, for å gjøre plass for Bergen Maritime videregående og Bergen fagskole. Noe av argumentasjonen er at nedleggelsen av Laksevåg vgs skal fylle opp nye Tertnes og Åsane videregående skoler, som er i ferd med å bli oppgradert eller bygd.

Raudt sitt framlegg til ny skulebruksplan

Raudt sitt framlegg til ny skulebruksplan

Her kan du lese Raudt sitt framlegg til ny skulebruksplan for Hordaland. Skulebruksplanen skal handsamast på fylkestingsmøtet tysdag 4. oktober.

Skolebruksplanen - et spill for galleriet

Skolebruksplanen - et spill for galleriet

På tirsdag skal skolebruksplanen behandles på fylkestinget, og denne gangen er det 1. vara Solbjørg Marjala som skal representere Rødt. Hun har jobba mye med de videregående skolene i fylket, og var en sterk forsvarer av Fana gymnas som dessverre ble lagt ned.

Reduser overkapasiteten – redder studiespesialiserende ved Laksevåg VGS og Olsvikåsen VGS

Reduser overkapasiteten – redder studiespesialiserende ved Laksevåg VGS og Olsvikåsen VGS

Rødt stiller forslag i Utvalg for helse og oppvekst under behandlingen av Skolebruksplanen for Hordaland den 8. september.

Skolebruksplanen går i feil retning

Skolebruksplanen går i feil retning

Fylkesrådmann Rune Haugsdal har i dag sendt forslaget til skulebruksplan for perioden 2017 til 2030 til politisk behandling. Fylkesadministrasjonens forslag til ny skolebruksplan legger opp til enda mer sentralisering.

Staten sigra over velferdsprofitørane!

Staten sigra over velferdsprofitørane!

Metis Akademiet og Bergen Private Gymnas, har ifølgje Kunnskapsdepartementet, betalt for mykje husleie til seg sjølv. Skulane har allereie attendebetalt, men meiner at dei ikkje har brote friskulelova. Dei gjekk difor til tvistesak mot Kunnskapsdepartementet i mai, og no har dommen kome.

Vil avsløre skolejuks

Vil avsløre skolejuks

Dommen mot privatskolene Metis og Bergen Private gymnas viser behovet for mer granskning av skolenes økonomi. Det mener Rødt Hordaland, som har satt ned en egen granskningsgruppe som skal se nærmere på økonomien til de private ikke-ideelle skolene.

Ingen kutt i akutten på Stord og i Odda!

Ingen kutt i akutten på Stord og i Odda!

Fylkesårsmøtet til Raudt Hordaland vedtok i går følgjande fråsegn om lokalsjukehusa.

Framlegg frå Raudt på fylkestingsmøtet 14. juni

Framlegg frå Raudt på fylkestingsmøtet 14. juni

Hordaland fylkesting 14. og 15.juni 2016 i Rosendal.

Styrk nynorsken i Hordaland!

Styrk nynorsken i Hordaland!

Hordaland Fylkesting er samla til Fylkesting på Rosendal Fjordhotell 13. - 14. juni 2016. Raudt sin fylkestingsrepresentant Terje Kollbotn vil fremje interpellasjon om styrking av nynorsken i fylket.

Fylkestinget, mars 2016

Fylkestinget, mars 2016

Fylkestinget var samla i Bergen den 8. og 9. mars, og frå Raudt møtte gruppeleiar Terje Kollbotn. Her er ei kort oppsummering av nokre av sakene.

Ingen kutt i akutten på Stord og i Odda!

Ingen kutt i akutten på Stord og i Odda!

Fylkesårsmøtet til Raudt Hordaland vedtok i går følgjande fråsegn om lokalsjukehusa. 

Nei til auka bruk av mellombelse tilsetjingar i Hordaland fylkeskommune

Nei til auka bruk av mellombelse tilsetjingar i Hordaland fylkeskommune

Denne interpellasjonen blir fremma på Fylkestingsmøtet i morgon 9. mars av Raudt sin representant Terje Kollbotn.

Auka prisar - auka forskjellar

Auka prisar - auka forskjellar

Frå i morgon, 1. februar, aukar prisane på kollektivtransport (rett nok berre med 2,5%) og vi får tidsdifferiensierte bompengar i Bergen. Kvar vart det av kollektivsatsinga til Hordaland fylkeskommune?

Ja til demokratisk innsyn!

Ja til demokratisk innsyn!

På dagens møte i Utval for helse og oppvekst skal sak om fylkeskommunale observatørar styrene til private skular vedtakast.

2015

Fråsegn vedkomande nedlegging av akuttfunksjonane ved Odda og Stord sjukehus

Fråsegn vedkomande nedlegging av akuttfunksjonane ved Odda og Stord sjukehus

Eit einstemmig fylkesting vedtok på Fylkestingsmøtet 10. desember 2015 følgjande fråsegn.

Raudt sikrar fleirtall for dei utsette skulane

Raudt sikrar fleirtall for dei utsette skulane

Raudt sikrar fleirtall for dei utsette skulane i Utvalg for opplæring og helse, men skulane si framtid er framleis usikker.

Redd Bokbåten Epos

Redd Bokbåten Epos

For å spare inn 700.000 i ein gjeldtynga fylkeskommune, har fylkesrådmannen foreslått å leggje ned bokbåten Epos i Hordaland frå 1.juli neste år. Dette skal avgjerast på budsjettmøtet i fylkestinget den 9.desember.

Nei til bevæpnet politi

Nei til bevæpnet politi

Denne uttalelsen ble vedtatt av Rødt sitt landsstyre i oktober 2015

Ei gulrot for nokre få

Ei gulrot for nokre få

Dette innlegget blei skreven som eit svar til Transport økonomisk institutt som har framlegg om at det skal koste meir å reisa kollektivt i rushtida i Hordaland. Innlegget stod på trykk i BT 29.10.2015

30 sølvpenger omsatt i fylkeskommunale verv?

Høsten 2011: Høyre og Fremskrittspartiet får til sammen 25 representanter. For å få flertall (29), trenger de fire representanter til. I perioden 2007-2011 valgte H/FrP å alliere seg med KrF. Siden KrF fikk fem representanter, kunne H/FrP valgt sine gamle koalisjonspartnere.

De som kommer er helter

De som kommer er helter

Da jeg vokste opp på 1970- og 80-tallet ble flyktningene som kom møtt som helter. I media, i politikken og blant folk flest ble flyktningene omtalt med respekt og ydmykhet.

Vel blåst, kameratar!

I denne valgkampen har Raudt markert seg som eit nasjonalt parti, dette til trass for at vi ikkje fekk vere med i partileiardebatt i NRK eller på TV2. I heile fylket har vi vist kva frivilligheit er. Vi har stått på stand, delt ut flygeblad, hatt morgonaksjonar og delteke i debattar.

Flere eller færre klimajobber?

Tom Sverre Tomren (MDG) og Per Hjamar Svae skriver i BT (24.8) om hvordan vi kan skape grønne arbeidsplasser som erstatning for de som går tapt i oljeindustrien. Vi er selvsagt glad for at flere slutter seg til Rødt sin politikk.

Øst-Vest-sambandet

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rødt Hordaland sitt årsmøte mars 2015.