Ja til desentralisert skoletilbud - nei til karakterbasert skolevalg!

Jeanette Syversen, gruppeleder for Rødt Vestland, skriver i dette innlegget om hvorfor såkalt "fritt skolevalg" i virkeligheten er et karakterbasert skolevalg, og slår et slag for å styrke den desentraliserte skolestrukturen.

I lederartikkelen 23.11 tar BT standpunkt mot regjeringens diktat om fritt skolevalg. Rødt Vestland er helt enig i at dette er en sak som må bestemmes av fylkene selv. Noe annet er å overkjøre lokaldemokratiet. Vi er dog ikke enige i at såkalt fritt skolevalg, som i virkeligheten er karakterbasert skolevalg, er bra for «valgfrihet og sosial mobilitet» som BT hevder. For hvem er det som får valgfrihet med karakterbasert skolevalg? Jo, de mest ressurssterke elevene fordi de i gjennomsnitt har best karakterer. Det er altså de elevene som kommer fra de rikeste familiene i landet vårt som får valgfrihet. Alle andre må stille seg i køen bak dem. Slik hindrer karakterbasert skolevalg sosial mobilitet, ved å gi dem som allerede har mest, retten til å velge først. Kanskje ikke så rart at Høyre vil tvinge fylkene å innføre det, da de er en sterk tilhenger av dette systemet og som i praksis skaper økte forskjeller både sosialt, men også potensielt geografisk.

Akkurat denne uken pågår behandling av «klassesaken», og hovedutvalg for opplæring og kompetanse vedtar onsdag 25.11 opplæringstilbudet for videregående skoler i Vestland for 2021. Mer enn 12 linjer på videregående skoler i distriktene er foreslått nedlagt, som en del av ostehøvelkutt på millioner i sektoren. Det har møtt kraftige protester fra ordførere, elever, lokalsamfunn og næring.

Fremfor å legge restriksjoner på inntaksmodellen, vil Rødt Vestland anbefale regjeringen å styrke lokalpolitikernes evne til å ivareta det desentraliserte skoletilbudet med et distriktskoletilskudd. Slik utviklingen går nå, står en i fare for å demontere det brede opplæringstilbudet i den offentlige videregående skolen, og således rede veien for flere private skoler hvor kun elever med velbemidlede foreldre kan kjøpe seg valgfrihet. Nærskoleprinsippet må bestå, og lokaldemokratiet styrkes!

Jeanette Syversen, gruppeleder Raudt Vestland
Medlem i Hovedutvalg for opplæring og kompetanse