Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan Rødt behandler personopplysninger. Rødt, ved partisekretær, er behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Rødts medlemsregister

I vårt medlemsregister registrerer vi ved innmelding navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødselsår. Vi registrerer ikke personnummer. Utover dette registreres eventuelle verv det enkelte medlem måtte ha eller få i folkevalgte organer, verv i organisasjonen etc. Verv i Rødt er offentlig informasjon og blir publisert på Rødts nettsider. Kontaktinformasjon på tillitsvalgte i partiet vil også kunne bli gjort offentlig tilgjengelig (f.eks for at medlemmer eller andre skal kunne kontakte lokallag). I medlemsregistret ligger også betalingshistorikk for medlemskontingent.

Tilgang til medlemsregisteret har ansatte i det sentrale sekretariatet, ansatte i fylkeslag og eventuelt andre som har behov for tilgang for å skjøtte spesifikke verv i organisasjonen. Fylkesstyremedlemmer har kun tilgang til medlemslister med registrerte medlemmer i sitt eget fylkeslag, mens lokallagsstyremedlemmer har kun tilgang til medlemslister med registrerte medlemmer i sitt eget lokallag. I enkelte tilfeller vil det bli gjort skjønnsvurderinger som gir tilgang til flere personer i et lokallag.

Rødts medlemslister er konfidensielle og skal ikke utleveres til andre enn de som er nevnt over, eller etter dom/pålegg fra politiet. De som ønsker innsyn i personopplysninger som er lagret om dem, kan sende en epost til medlem@raudt.no.

Ved utmelding slettes de personopplysninger vi har lagret om deg. Utmelding gjøres ved å sende en epost til medlem@raudt.no.

Rødt Nytt

Rødt Nytts abonnementsregister registreres i medlemsregisteret og følger samme personvernhåndtering som medlemskap. Man blir abonnent på to ulike måter.

  1. Ved innmelding i Rødt
  2. Ved registrering på rødt.no/roedt-nytt

Ved oppsigelse av betalings- eller gratisabonnement slettes de personopplysninger vi har lagret om deg, med mindre du også er medlem i Rødt.

Informasjonskapsler (cookies)

Rødt.no benytter seg av informasjonskapsler som gir oss statistikk som vi benytter til å gjøre nettsidene våre bedre for publikum.

Rødt.no benytter aldri informasjonskapsler i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet. Ved å benytte Rødt.no samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser.

De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert.

Betalinger og donasjoner

Rødt.no lagrer ikke informasjon om betalingskort. Alle transaksjoner behandles kryptert av tjenesten Stripe. I følge partiloven er vi pålagt å registrere alle donasjoner til partiet. Vi offentliggjør ikke din støtte til oss, med mindre du til sammen gir over 35.000 kroner i ikke-valgår og 10.000 kroner i valgår, i løpet av et år. Da er vi pålagt å innrapportere dette til SSB, og det vil bli offentliggjort på partifinansiering.no.

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev, hvor du vil motta informasjon og nyheter fra oss på e-post. Vi sender ut nyhetsbrev en til to ganger i måneden. Din e-postadresse knyttet til dette vil ikke bli benyttet til andre formål. Påmelding til nyhetsbrev gjøres på to måter:

  1. Ved innmelding i Rødt.
  2. Ved registrering gjennom rødt.no