Siste nytt

Kandidatpresentasjon: bygg ut den offentlege veldferda!

Kandidatpresentasjon: bygg ut den offentlege veldferda!

Dei neste vekene vil vi presentere alle våre 22 stortingskandidatar her på nettsida. Vi har ei liste med kandidatar med brei bakgrunn og erfaring, og med hjarte for ulike fagfelt. I dag er det duka for kandidatar som kjempar for profittfri velferd, for å bygge ut den offentlege velferda og set kampen mot forskjells-Noreg høgt.

Likestillig i idretten

Likestillig i idretten

Når eit parti er representert på fylkestinget sit også representantane i ulike utval. Terje Kollbotn representerer Raudt i "Hovudutval for kultur, idrett og integrering". I dag har han stilt fylkesdirektøren for dette området spørsmål om likestilling i idretten og korleis fylket kan følge dette opp - fordi eit likestilt idrettssamfunn på alle nivå er eit trygt og rettferdig idrettssamfunn! Spørsmåla og svara les du i denne saka.

Kandidatpresentasjon: Silje Paulsen, Sindre J. T. Måge og Mailiss Solheim-Åkerblom

Kandidatpresentasjon: Silje Paulsen, Sindre J. T. Måge og Mailiss Solheim-Åkerblom

Dei neste vekene vil vi presentere alle våre 22 stortingskandidatar her på nettsida. Vi har ei liste med kandidatar med brei bakgrunn og erfaring, og med hjarte for ulike fagfelt. Denne veka skal vi bli betre kjend med nokre av våre folk som kjempar for rettferdig miljøpolitikk.

Kontakt oss

Leiar

E-post

hordaland@raudt.no

Lokallag