RenoNorden er konkurs

Rødt Hordaland var tidligere i år ute og advarte mot anbudsutsetting av tjenestene i Bergen. I Bergen er det fremdeles BIR som har ansvar for bosshentingen, men i åtte andre omegnskommuner som BIR er renovasjonsselskap for, er bosshentingen satt ut til RenoNorden.

Rødt Hordaland er klinkende klare på at tjenester som feks renovasjon må utføres av det offentlige. Det er mange grunner til det, en viktig grunn er selvsagt prisen på tjenesten. Private aktører vil selvsagt tjene penger på det, og det er kommunens innbyggere som betaler for de private avfallsselskapenes profitt. Når de private ikke får den driftsmarginen de har satt seg som mål skjer det som nå har skjedd med RenoNorden; de slår seg konkurs. 

Rødt Hordaland mener at private ikke skal ha fortjeneste hentet fra innbyggernes felles midler. Dette skjer selv om gebyret ifølge loven skal gå til å dekke de reelle kommunale kostnadene til renovasjon. Vi har lært en del av det som skjedde i Oslo med Veireno, og derfor krever vi at tjenesten fra nå av utføres av det offentlige i alle kommuner i Hordaland.

En annen viktig grunn til at vi vil ha tjenesten drevet av det offentlige er arbeidsforhold for de ansatte. Det er avdekket at en av renovatørene til RenoNorden fikk bare fem timers hvile mellom to arbeidsdager, der han jobbet 19 og 18,5 timer. Den første uka i januar var det 22 brudd på bestemmelsene om døgnhvile.

BIR har lovt at innbyggerne i ombudskommunene ikke skal merke noe til at RenoNorden er konkurs, men vi håper at man har lært av dette at renovasjonstjenester ikke skal ut på anbud men være offentlig ansvar. Rødt følger nøye med på saken og skal jobbe for at BIR tar tilbake tjenestene i alle kommunene i Hordaland slik at vi slipper usikkerheten som privat henting av boss gir.