Samfunnet trenger økologisk planlegging

Rødt har en visjon om rasjonell og høy økonomi, men hvor produksjon og konsum skjer med hensyn til natur og mennesker.

Vi får stadig påminnelser om at dagens samfunn ikke er bærekraftig. Hvalen som nylig ble funnet i Fjell med magen full av plast er bare én av utallige eksempler i nyhetsbildet den siste tiden. 

Noen av de viktigste årsakene til miljøødeleggelser i dagens verden, er irrasjonell produksjon og unødvendig forbruk. Dette fører til utarming av naturressurser og forurensning når varene lages, ved transport, og deretter store mengder avfall. Gjenvinning kan avhjelpe problemet, men krever også mye energi. 

Dette handler ikke først og fremst om at vi er for sløve forbrukere. Vi er ofre for et system som i liten grad gir oss noe valg. Ettersom det kapitalistiske systemet er avhengig av stadig vekst, gjelder det for internasjonale selskaper å stadig selge mer. Her kommer reklameindustrien inn, den både skaper nye behov, og er miljøødeleggende i seg selv, for eksempel ved overdreven bruk av emballasje for å gjøre varer synlige. 

En annen måte å selge flere varer på, er ved å sørge for at de ikke varer. NRK viste for få år siden en dokumentar som viser at store multinasjonale selskaper bruker såkalt «planlagt foreldelse» for å få elektronikk og andre varer til å gå i stykker av seg selv etter få år, og bevisst gjør dem dyre og vanskelige å reparere. 

Nå får disse selskapene hjelp av EU-kommisjonen, som ønsker å redusere klagefristen ved netthandel fra fem til to år. Og ifølge Forbrukerrådet, som er sterkt kritisk til forslaget, kan neste steg bli en felles reklamasjonsfrist for alle varer på bare to år, det vil si også varer kjøpt i ordinære butikker. Forbrukerrådet advarer om at forslaget kan rasere norske forbrukerrettigheter, mens det som egentlig trengs er en utvikling i motsatt retning. 

Vi i Norge har sagt nei til EU to ganger, men blir likevel påprakket unionens direktiver. Dette er udemokratisk, og direktivene favoriserer typisk storkapitalen på bekostning av folk og miljø. Rødt ønsker en utmelding av EØS-avtalen, og at norske myndigheter inntil det skjer, er langt mer kritisk til hvilke av disse påleggene vi aksepterer. Vi ønsker sterkere forbrukerrettigheter og en mer offensiv miljøpolitikk enn EU/ EØS tilbyr. 

For vi i Rødt har en visjon om en annen og mer rasjonell økonomi, med en større grad av likhet, med et høyt velstandsnivå, men hvor produksjon og konsum skjer med hensyn til natur og mennesker og ikke en håndfull multinasjonale selskapers profitt. Vi foreslår en ny kurs nå som oljealderen er på hell. 

Med moderne teknologi og det høye kunnskapsnivået i Norge ligger alt til rette for å bygge opp en egen grønn industri som kan produsere forbruksvarer som varer i generasjoner, så nær forbruker som mulig. I en slik økonomi vil den teknologiske utviklingen komme folk til gode i form av redusert arbeidstid, ikke økt profitt eller overforbruk for de få. 

Dette er ikke bare egne fantasier, men et seriøst og gjennomførbart forslag. I det franske valget nylig, foreslo en av de ledende kandidatene, den radikale sosialisten Jean-Luc Mélenchon, et samfunn basert på økologisk planlegging. Et samfunn der det legges til rette for produksjon av varer av høy kvalitet, ikke å produsere søppel på nytt og på nytt for at noen få skal tjene seg rike.

Dagens system, hvor pengeinteresser styrer produksjon og forbruk, og med innbygget veksttvang, overlevde det forrige århundret uten å møte veggen. I dag er det få som benekter at radikale grep må til: Vi er nå syv milliarder mennesker, og en rekke viktige økosystemer er på bristepunktet.