Kandidatpresentasjon: ja til eit anstendig arbeidsliv

De neste ukene vil vi presentere alle våre 22 stortingskandidater her på nettsiden. Vi har en liste med kandidater med bred bakgrunn og erfaring, og med hjerte for ulike fagfelt. I dag er det duket for kandidater som kjemper et anstendig arbeidsliv, som inkluderer alle, med sterke fagforeninger, lik lønn for likt arbeid og ikke minst et arbeidsliv der vi deler på jobbene og tar ut økt produktivitet i mer fritid. Med andre ord: vi skal snakke mer om 6-timersdagen!

I denne kandidatpresentasjonen skal du få bli bedre kjent med flere av kandidatene våre som på ulike måter jobber for et anstendig arbeidsliv. Det blir også et ekstra fokus på 6-timersdagen som er en viktig reform for både arbeidsliv, kvinnekamp og miljø.

Mohamed Kallel. Foto: privat

Først ut i denne presentasjonen er Mohamed Kallel. Mohamed er sveiser, leder i LO i Sunnhordland, leder for Raudt Stord og ikke minst Raudt Hordaland sin 4. kandidat til Stortingsvalget. Han arbeider for at det skal bli gitt ressurser til en storstilt satsning på yrkesfagene, sikre fremtidens fagarbeidere og lærlingplass for alle. Mohamed vil også jobbe for at omstillingen til grønn industri ikke går utover arbeidsfolk og ender med arbeidsledighet .

Jenaette Syversen. Foto: Magne Hagesæter

Jeanette Syversen bor i Bergen og sitter på fylkestinget som gruppeleder for Raudt Vestland og er vår 3. kandidat. Jeanette ble aktiv politisk gjennom antikrigsbevegelsen, og hva hun engasjerer seg i til daglig beror ofte på hva som skjer i samfunnet. Hun er opptatt av antirasisme og solidaritet, jobber mye på fylkestinget med desentralisert skole- og yrkesfagtilbud, heier på 6-timersdagen og kjemper for en samferdselspolitikk som setter liv, helse og miljø foran kortsiktig profitt.

Håkon Furdal. Foto: privat

På Bømlo finner vi Raudt Hordaland sin 14. kandidat, Håkon Furdal. Han er fagarbeider i automasjonsfaget og klubbleder for Fellesforbundet på Siemens Energy Bømlo. Håkon har bakgrunn som avdelingsleder i detaljhandel, sjåfør, skogsarbeidar og en rekke styreverv i bedrifter, klubber og lag. I dag jobber han med sluttkontroll av subsea-sensorer til industrielt bruk. Blant saker han brenner ekstra for finner vi både samferdsel, naturvern, økonomi, datateknologi, fordelingspolitikk, personvern, konfliktløsning, arbeidsvilkår og arbeidsrett.


Terje Kollbotn. Foto: Magne Hagesæter

På 2. plass på valglisten til Raudt Hordaland finner vi Terje Kollbotn. Han bor i Ullensvang kommune og er pensjonert industriarbeider. Han er en veteran som har vært aktiv i Rødt og RV siden 1973. Terje er opptatt av å forene kampen for arbeidsplasser med klima og miljø, i tillegg til trygge arbeidsforhold for ungdom og ikke minst hva EØS-avtalen har å si for arbeidsliv og distriktspolitikk.

Tora Finne. Foto: Privat

Dagens siste presentasjon er av 20. kandidaten vår Tora Finne. Hun bor i Bergen, der hun studerer sykepleie og kjønn. Tora har lang fartstid som ungdomsaktivist og har vært aktiv i blant annet LAG og Motmakt. Ellers er hun opptatt av feminisme, arbeidsliv, og ikke minst 6-timersdagen. Sistnevnte skriver hun om i dette innlegget her:

6-timersdagen med full lønnskompensasjon er reformen som slår mange fluer i en smekk; den er bra for miljøet, den er bra for likestillingen, og den er bra for samfunnet. Økt produktivitet, og økt velstand gir økt forbruk. Mer av denne produktivitetsveksten må tas ut i form av kortere daglig arbeidstid. Arbeiderbevegelsen og de sosialistiske partiene må ta opp igjen kampen for mer enn bare lønnsøkning. Også velferdsøkning, blant annet i form av mer fritid må høyere opp på agendaen. Sykepleiermangelen under koronapandemien, og arbeidsledigheten som kom med den, viser tydelig at det er på tide å fordele arbeidet, og innføre 6-timers arbeidsdag.

Midt under pandemien vi står i nå mangler vi 5000 sykepleiere, og i løpet av 15 år forventes det at tallet kan bli så høyt som 28.000. Samtidig slutter 20% av sykepleiere i jobb etter bare 10 år i arbeid, og 30-60 % bytter jobb i løpet av det første året i arbeidslivet. Eldreomsorgen mangler desidert flest av disse sykepleierne. Skal vi med økende levealder og helse klare å ta vare på pleietrengende eldre må vi se en drastisk endring i organiseringen av helse- og omsorgssektoren. En stor del av arbeidet med å beholde sykepleiere i jobb handler om en lønn som reflekterer sykepleiernes utdanningsnivå og kompetanse, men mye handler også om arbeidsvilkår.

Bare omtrent halvparten av sykepleiere jobber heltid, og sykefraværet er skyhøyt. Sykepleiere og andre helse- og omsorgsarbeidere ønsker seg heltidsstillinger, men mange klarer ikke å stå i heltidsarbeid fordi det er for slitsomt. Det er i hovedsak kvinner som jobber i helse- og omsorgsyrkene, som samtidig har ansvar for vedlikehold- og omsorgsarbeidet i hjemmet. Realiteten for mange kvinner er lange, stressende dager på jobb med lav lønnsuttelling, og den resterende tiden med ulønnet familie- og husarbeid i hjemmet. Med 6-timers arbeidsdag er det grunn til å tro at flere vil orke å stå i fulle stillinger, at det vil varig bedre helsen, og at velferdsnivået vil øke for både pleiere og pasienter. Flere av de av oss med funksjonsvariasjoner vil også kunne jobbe en normalarbeidsdag med full lønn. Heltidsarbeid, gode lønnsvilkår, og kortere arbeidsdag er viktige inkluderings- og likestillingstiltak, og 6-timersdagen er den viktigste velferdsreformen i vår tid.

6-timers arbeidsdag NÅ!