Fem tiltak for mer lokaldemokrati

Rødt er for et sterkt lokaldemokrati. Det innebærer at innbyggerne får reell mulighet til å delta i avgjørelser som gjelder hverdagen og livsvilkårene deres.

Ja til Hordaland
Rødt er en tydelig stemme mot sentralisering og sammenslåing av vestlandsfylkene. Vi ønsker folkeavstemninger om kommune- og regionreformen, inkludert Vestlandsregionen.Ja til folkeavstemning om EØS-avtalen
Gjennom EØS-avtalen har politikere i Brussel makt til å overstyre avgjørelsene til norske folkevalgte. Norge må si opp EØS-avtalen for igjen å kunne føre en selvstendig politikk. Les mer herJa til desentralisering
Sentralisering fører til færre arbeidsplasser i distriktene og færre muligheter for unge mennesker som ønsker å etablere seg. Rødt ønsker å overføre ansvar for offentlige oppgaver fra stat til kommune- og fylkesnivå, med tilsvarende økonomiske overføringer. Les mer herJa til lokalsykehus
Folk blør ikke saktere i distriktene. Rødt vil bevare landets lokalsykehus, inkludert akuttkirurgien ved Odda lokalsykehus. Les mer herJa til god, lokal beredskap
Rødt vil stoppe sentralisering og svekking av offentlige tjenester som ambulansetjenester, sykehus, offentlige kontor, politi, post, rettsvesen, alarmsentral og brannvesen. Les mer her