Til kamp mot forskjells-Norge

Jeg er oppvokst i Åsane, hvor jeg fremdeles bor og jobber, ved et vaskeri. Min mormor vasket bedehus på Osterøy som småjente og som voksen arbeidet hun som kokke i industrikjøkken. Min morfar melket kyr for oldemor i Tysnes kommune under krigen, før han ble sjømann. Jeg er stolt av mine røtter her i Hordaland og klar over hva politikk har å si for folk i fylket vårt.

Vi har hatt en formidabel økning i levestandard siden mine besteforeldre var små. Likevel sitter de i dag igjen med en uverdig minstepensjon. De som har lite får mindre. Uføretrygdede får ikke lenger barnetillegg og bostøtten kuttes. De siste tre årene har nansminister Siv Jensen fått 99.144 kr. i lønnsøkning. En enslig pensjonist som hadde 180 000 kr. i inntekt i 2014 har tapt 10.700 kr i samme periode. De som har mest har fått enorme skatteletter samtidig som arveavgiften og formuesskatten er fjernet. De som har slitt i en tung og lavtlønnet jobb, og kanskje blitt ufør, har ikke stort å arve bort. Derfor kjemper jeg for et vendepunkt mot Forskjells-Norge.

Jeg brenner for at de universelle velferdsgodene som utjevner forskjellene i samfunnet vårt skal styrkes og ikke rives ned. På stortinget vil jeg jobbe for å stoppe private aktører som pro terer på våre felles velferdsgoder, som barnehage, skole og eldrehjem. Jeg ønsker å styrke økonomien til småbarnsfamilier gjennom at barnetrygden dobles og indeksreguleres årlig

Jeg vil jobbe for å stoppe angrep på arbeidstakeres rettigheter. De siste årene har mange industriarbeidere mistet jobben her på vestlandet som følge av svingninger på oljemarkedet. Vi i Rødt ønsker en storstilt omstilling fra oljeutvinning til grønne industriarbeidsplasser! La oss bruke kompetansen industrien på vestlandet har tilegnet seg til å bygge ut blant annet tidevannskraft og offshore vindkraft.

Samtidig som vi jobber for å skape framtidsrettede arbeidsplasser er det viktig at de som allerede har mistet jobben får den hjelpen de har krav på. NAV må endres med sikte på å fungere som arbeidsformidling med verdig behandling av brukerne. Trygdeytelser skal være en selvfølge som ikke fører med seg stigmatisering og ha lav terskel slik at systemet ikke oppleves ekskluderende og ressurskrevende, i motsetning til i dag.

Jeg og Rødt vil gjøre slutt på at det går samme veien uansett hvem som styrer. Allerede nå bruker vi posisjonene våre i lokalpolitikken til å motarbeide politiske tiltak som skaper økte forskjeller mellom folk.

En stemme til Rødt er en stemme for rettferdighet og mot økende forskjeller. Bli med å skape et vendepunkt – stem Rødt fordi fellesskap fungerer!