På tide med ny boligpolitikk

Dette innlegget stod også på trykk i BA 15. april 2017.

Norske boligpriser ligger på et historisk høyt nivå, noe som også merkes i Bergen. Stadig flere har lån til over pipen. Rødt vil at alle skal kunne ha et sted å bo uten å risikere personlig gjeldskrise. Vi vil ha en boligpolitikk som demper prisgaloppen, og som gjør det mulig med kjøp og salg utenfor markedet. I kampen mot fattigdom er det helt grunnleggende at alle har et trygt sted å bo.

Derfor har Rødt foreslått en ikke-kommersiell boligsektor, noe vi har fått gjennomslag for i det politiske samarbeidet i Bodø og Oslo.

Det fins et alternativ til dagens usosiale boligpolitikk, og vi kan begynne lokalt. I Danmark bor én million mennesker i leieboliger hvor ingen skummer fløten. Slike løsninger ville også være til god hjelp her i Bergen, som bare har studentboliger til 12 prosent av studentene.

Boligmarkedet skaper og forsterker økonomiske forskjeller mellom de som er inne, og de som er ute. For de som er ute betyr økte priser at de 15 % som kreves i egenkapital blir et stadig større kronebeløp de ikke har. Det er først og fremst de som eier flere boliger som nyter godt av boligprisveksten, og mange spekulerer i dette. Avkastningen er mye større enn å investere i produktive næringer.

Det er i dag ingen tak for hvor mye skattelette du kan få ut ifra størrelsen på boliglånet. Rødt vil innføre et tak på fradraget som kan trekkes fra på skatten. Ligningsverdien for sekundærboliger, med unntak av pendlerboliger, settes lik markedsverdien.

Dagens boligmarked er en stor trussel mot økonomisk stabilitet om prisene skulle stupe, og mange har lånt over evne.

Rødt går inn for at kommunen bygger utleieboliger etter selvkostprinsippet, finansiert av subsidierte husbanklån, der det er behov for det. Et annet tiltak er at utbyggere som bygger slike boliger, får tomter til en rimeligere pris med momsfritak. Vi vil også arbeide for at husleie i kommunale boliger ikke skal være like høye som markedsprisene, og at bostøtteordningen styrkes.

Rødt på Stortinget vil være en stemme for å ta boligpolitikken tilbake. Jeanette Syversen, 1. kandidat for Rødt i Hordaland