Et revidert arbeidsliv?

Tidligere denne uka hadde Jeanette Syversen svarinnlegg på NHO sitt angrep på Rødt i BA 20/9.

Alle bransjer vil til visse tider trenge vikarer eller ekstra bemanning. Det er fullt mulig for en virksomhet å ha en kompetansepool eller vikarpool med fast ansatte. Rødt mener staten gjennom NAV må ha enerett til arbeidsformidling, i tillegg til private selskapers interne vikarordninger. Kommersiell utleie av arbeidskraft er ødeleggende for et seriøst arbeidsliv, og det er i ferd med å oppløse selve fundamentet for den norske modellen, som bygger på trepartssamarbeidet. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om hele og faste stillinger som normen i arbeidslivet er i ferd med å smuldre bort, og fire nye år med den samme blåblå politikken, forverrer et seriøst arbeidsliv enda mer.

Jeg registrerer at NHOs fagsjef Even Hagelien fremstiller min kritikk av Clockwork bemanning som useriøs. Jeg kan forsikre Hagelien om at min bekymring er gravalvorlig. Det at NHO, som den største arbeidsgiverorganisasjonen i Norge velger å bruke spalteplass på å forsvare et selskap som helt tydelig har spekulert i bruk av slavelignende kontraktsforhold for å sko seg på at mennesker trenger en jobb å gå til, er for meg ganske urovekkende. Jeg har stor respekt for de seks ansatte som har tatt på seg påkjenningen ved å gå til sak mot Clockwork, fordi de ønsket seg en forutsigbar arbeidshverdag og et reelt stillingsvern. Det useriøse arbeidslivets aktører er under NHOs vinger når Hagelien fortsetter å forsvare Clockworks «rett» til å bruke nulltimerskontrakter. Det hjelper neppe å presisere at det er lov å si nei til et oppdrag i bemanningsforetak, når det ligger en uskreven regel der om at du da ikke blir spurt flere ganger.

Det at NHO heller ikke kritiserer Propuro for å bryte med organisasjonsretten ved å målrettet gå inn for å kjøpe sine ansatte ut fra fagforeningen, men kun holder seg til å kritisere fremgangsmåten, er symptomatisk for utviklingen i det norske arbeidslivet. Det er en holdning som bidrar til mer spekulering og useriøsitet. Sosial dumping ved utstrakt bruk av innleie og midlertidig arbeidskraft sørger for at arbeidslivet stadig blir mer utrygt. Det bidrar til å holde organisasjonsgraden nede. Når vikarbyråer som Propuro bruker skitne triks, for å unngå spillereglene, må NHO kjenne sin besøkelsestid. Som Pippi Langstrømpe ville sagt: er du sterk må du være snill. Med andre ord, er det på høy tid at dere viser at dere ønsker å ta de bøllene som undergraver spillereglene.

Rødt støtter et seriøst arbeidsliv og vil utrope vår fulle støtte til de 70 medlemmene i NNN ved Norse Production som fortsatt streiker for tariffavtale ved fiskeforedlingsbedriften Sekkingstad AS på Sotra. Så vil jeg avslutte med en høyst seriøs oppfordring til NHOs fagsjef. Hvis du virkelig vil bidra til et seriøst arbeidsliv, kan du starte dagen din i morgen med å ta en prat med NHO service angående medlemsbedriften deres Eterni Bemanning. Det foregår nemlig streikebryteri ved Sekkingstad i regi av Eterni. Hvis NHO brukte mer energi på å få seriøse medlemsbedrifter og mindre energi på å forsvare bøller, så hadde vi kanskje fått et mer seriøst arbeidsliv.

Jeanette Syversen
Styremedlem i Rødt Bergen