Støtte til lovlig arbeidskamp

Rødt Hordaland støtter lønnskampen til vedlikeholdsarbeiderne i Kaefer Energy. De har et lønnsnivå som ikke er norsk oljeindustri verdig. Ledelsen fremstiller tilbudet som høyt, men i realiteten vil det ligge like i overkant at garantilønn i industrien gjennom det kommende året. Garantilønn har vært lønnsnivået til denne gruppa i lange tider.

Ingen bør gå på garantilønn, særlig ikke i industrien hvor denne etter hvert ligger langt bak minstelønna i bygningsbransjen. For å unngå det har verkstedsoverenskomsten en bestemmelse som åpner for temporeduksjon ved uenighet i lokale forhandlinger. Det betyr at arbeiderne jobber 45% av normal innsats og mottar 45% av vanlig lønn så lenge uenigheten vedvarer. Uten denne mekanismen ville de lokale lønnsforhandlingene være et rent diktat fra bedriftsledelsen, underlagt styringsretten.

ISO-arbeiderne har blitt stemoderlig behandlet altfor lenge, og lønn er langt ifra det eneste problemet denne gruppa har. I tillegg utfordrer Kaefer Energy likebehandlingsprinsippet mellom sine egne ansatte. Det gjør arbeidernes kamp svært legitim, og helt nødvendig for å opprettholde anstendige vilkår.

Rødt støtter kampen for anstendige vilkår!

Jeanette Syversen, 1. kandidat Rødt Hordaland

Rose Maiken Flatmo, sentralstyremedlem i Rødt og organisasjonsarbeider i Fellesforbundet Hardanger Sunnhordland