Solidarisk hilsen til alle kvinnfolk

Denne solidariske hilsenen går til alle kvinnfolk som holder liv i distriktene, dere fortjener et fullverdig fødetilbud! skriver vår førstekandidat Jeanette Syversen. Innlegget står også på trykk i Hardanger Folkeblad på Kvinnedagen 8. mars 2017. Det pågår nå en livsviktig kamp for å redde Odda sjukehus. 2500 innbyggere deltok 16.februar i en stormønstring i Odda mot forslaget om å avvikle den akuttkirurgiske beredskapen etter 99 år ved lokalsjukehuset i Indre Hardanger. Denne kampen fortjener full støtte fra alle som er opptatt av grunnleggende trygghet for alle innbyggerne i hele landet.

I 2011 gikk den rød-grønne regjeringen inn for å avvikle fødetilbudet ved Odda sjukehus og flere andre mindre sjukehus. Det ville være tryggere å sende de fødende til Haugesund, ble det sagt av daværende helseminister fra AP. Den gangen stilte også 2500 opp i en protestaksjon i Odda på 1.mai, bl.a. med paroler som «Vi vil fortsatt føde i Odda». Da det ikke var noen partier på Stortinget som støttet kravet, ble fødetilbudet dessverre avviklet i Odda i 2014.

Siden den gang har flere kvinner i Odda-distriktet fortsatt født ved Odda sjukehus. Plutselige fødsler, fødselskomplikasjoner med behov for keisersnitt, stengte veier eller dårlig flyvær har vist at Odda sjukehus og tilstedeværende akuttkirurgi flere ganger har vært avgjørende for å redde mor og barn. Når småbarnsmødre i Indre Hardanger den siste tiden har stått fram i aviser og sosiale medier med sine historier, har dette gjort dypt inntrykk på meg og mange andre. Lokal akuttkirurgi redder liv!

Det hjerteløse vedtaket i Helse Fonna om at akkuttkirurgien skal avvikles er livsfarlig. Den øker utryggheten ytterligere ikke minst for gravide, fødende og det ufødte liv. Dette er både kvinnefiendtlig og distriktsfiendtlig. Vi trenger trygge boforhold for kvinner og barn i hele fylket vårt. Slik skaper vi trygge kår generasjonene som skal videreføre viktig verdiskaping i form av vannkraft, industri og dyrkning av fruktbar jord. Etter mitt syn er det både nødvendig å kjempe for den akuttkirurgiske beredskapen ved Odda og bygge opp igjen et fullverdig fødetilbud ved Odda sjukehus.

Denne saken skal Rødt Hordaland kjempe for både før og etter at vi kommer inn på Stortinget. 

Stå på i kampen for Odda sjukehus, vi støtter dere fullt ut!

Hilsen Jeanette O. Syversen
Småbarnsmor og Førstekandidat for Rødt Hordaland