EØS-avtalens negative konsekvenser for nasjonal og selvstendig politikkutforming.

Det er som oftest en god rettesnor for et arbeiderparti, å være lydhør overfor fagbevegelsens reaksjoner på politiske beslutninger. Derfor vil Rødt Hordaland gi vår fulle støtte til LO Indre Hardanger sitt opprop mot norsk tilknytning til ACER.

Fagbevegelsen har i mange år måttet rasle med sablene, for å få politikerne til å reagere. I forhold til EU og EØS, er det dessverre en stor politisk konsensus om å følge direktiver og krav i fra EU.

På tross av at 52,2% sa «Nei til EU» ved folkeavstemningen i 1994, ble EØS-avtalen ble vedtatt i Stortinget uten at avtalen ble stemt over i en folkeavstemning. Vi har siden måttet forholde oss til EU-direktiver som griper inn i norsk politikk gjennom EØS-avtalen. Tjenestedirektivet, vikarbyrådirektivet og postdirektivet har alle vært omdiskutert og fagbevegelsen har krevd veto. På tross av stort press og motstand fra fagbevegelsen har krav om veto aldri nådd gjennom. Rødt mener at EØS-avtalen fungerer som et instrument for demontering av demokratiet.

Nå skal kraftpolitikken vår under EUs myndighet, hvis den industrifientlige og reaksjonære Solberg-regjering 2, får viljen sin. Det trengs at opposisjonen på stortinget enes om å bruke det sagnomsuste handlingsrommet, og kreve reservasjon mot denne energimarkedspakken.

Den 15. februar i år ble det gjennomført en rekke kraftmarkeringer fra Rana og Mosjøen i nord til Kristiansand og Lista i sør som krever veto i mot ACER. Rødt ønsker en folkeavstemning over EØS avtalen, men inntil videre støtter vi Vestlandsoppropet fra LO Indre Hardanger og hele fagbevegelsen i kraftforedlende industri, i kravet om at vannkraften hører det norske folket til.

Vi sier nei til avståelse av suverenitet til EUs energibyrå ACER, og krever at paragraf 115, som krever 3/4 dels-flertall ved avståelse av suverenitet, legges til grunn for saken. Vannkraften skal vi videreforedle her, slik at verdiskapningen kommer distriktene til gode. Vi er ikke en råvareleverandør, men en stolt industrinasjon som stadig går fremst i teknologiutvikling innen prosessindustri og miljøvennlig bærekraftig produksjon.

Vi anerkjenner kompetansen som de tusenvis av kvinner og menn i kraftforedlende industri besitter. De er ikke bare viktige for lokalsamfunnet sitt, men for Norge som ambassadør for grønn industri. Mange kommuner og fylkesting, fagforeninger og lokallag i ulike partier har nå sluttet seg til kravet om veto mot ACER. Vi gir honnør til alle AP-representanter som har vært ute og ropt varsko, og oppfordrer partiet sentralt om å hoppe ned fra gjerdet og ta kampen sammen med folket. Tilknytning til ACER betyr at EU vil kunne bestemme og legge føringer for norsk energi og kraftpolitikk. Vannkraften er vårt arvesølv og våre statsledere så etter 1905 behovet for nasjonal kontroll.

Rødt oppfordrer samtidig Stortinget til å stemme for representantforslaget som Bjørnar Moxnes har fremmet, om å stanse utbyggingen av utenlandskabelen North Connect. Av hensyn til natur, miljø, strømpriser og rammevilkår for industrien. Vi trenger nasjonal kontroll over vannkraften og krafteksport hvis vi skal bygge fremtiden for alle folk i hele landet. By og land hand i hand.

Denne uttalelsen ble vedtatt på årsmøtet til Rødt Hordaland 11. mars 2018