Hilsen til folk for fjella

Rødt Vestland sine toppkandidater vil sende en varm hilsen fra Rødt sitt landsmøte til alle dere som kjemper imot vindmølleparker i det nye storfylket.

Foto:Erica Restoften

Denne helga stemte vi for en uttalelse mot utbygging av vindkraft, og både 1.kandidat og 2.kandidat fra Rødt Vestland holdt flammende innlegg for at vi må stanse dette, fra talerstolen på Rødt sitt landsmøte. Aller helst ville vi ha vært der og deltatt på markeringen sammen med dere, men landsmøtet kom altså i veien!

Den siste tiden har det vært jobbet og lobbyert for at det skal bygges vindmøller for å produsere kraft i de praktfulle fjellene i fylket vårt. Rødt er på lokalbefolkningens side i denne saken. Vi ser selvsagt viktigheten av å få i gang det grønne skiftet, men ikke på bekostning av vår felles historie, arbeidsplasser, naturmangfold og rekreasjonsområder som forsvinner om utbyggerne her får det som de vil.

Alternativene til vindmøllebygging i verdifull og sårbar natur, er mange. Vi kan med den kompetansen som allerede finnes i fylket vårt legge opp til en bærekraftig og mindre ødeleggende produksjon av kraft ved vindmøller til havs, vannkraft eller bølgekraft. Her kan vi også skape verdifulle arbeidsplasser.

I tillegg til at selve energiavkastningen fra vindmøller på land står tilbake for andre alternativer, så er det også et spørsmål om omfanget av ødeleggelse av natur og kulturområder. Det området som nå er under angrep fra kapitalen er de naturskjønne og mangfoldige områdene nettopp i Stordalen og områdene rundt. I dette området er det også et dyreliv og mangfold av insekter og fugler som ikke vil komme godt ut av det om det åpnes opp for vindkraft her. Vi mennesker trenger også naturen vår til arbeid og rekreasjon.

Ikke minst burde også den historiske betydningen av området som nå er foreslått ødelagt være tellende i denne sammenhengen. I fjellene rundt Stordalsvannet var det i slutten av 2.verdenskrig, som dere vet bedre enn noen, nærkamper mellom norske motstandsfolk og tyske soldater. Marsjen som hvert år arrangeres for å minnes innsatsen til motstandsfolkene i troppen Bjørn West, går i det naturskjønne og kulturelt viktige området rundt Stordalen Fjellstove. Skal også dette ødelegges av noe som er enda mer ruvende enn de allerede forhatte monstermastene?

Vi ser at alt dette tilhører den rikholdige historien og betydningen til området som nå ønskes ruinert av energiutvinning som oppsummert vil være lite lønnsomt for folk og mer skadelig for vår feller kultur- og naturarv. Vi kan ikke en gang være sikker på at energien som utvinnes her i vår foreløpig frie natur vil komme lokalbefolkninga til gode. Mest sannsynlig blir den solgt ut for profitt, og til glede kun for investorer som tjener seg stinn på vår felles sårbare natur.

Dere, lokalbefolkninga, har sagt deres mening i aviser og sosial media. Dere ser med rette mørkt på myndighetenes planer om vindmøllepark i nærområdet, mens krafta selges ut(!) av landet i andre enden og gjør at vi får det trangere økonomisk.

Rødt vil si ja til grønn kraft og nei til ødeleggelser av naturen. Ja til bølgekraft, vannkraft og andre bærekraftige og mindre ødeleggende alternativer, og nei til uvettig salg av kraft til kontinentet.

15.oktober i år er det 75 år siden siste fase av krigshandlingene på norsk jord ble innledet akkurat i Stordalen. La oss håpe det kan bli en dag for å feire frigjøring av vår felles arv, vår natur og våre kulturområder.

Vi i Rødt Vestland hilser dere! Vi gir vår udelte støtte til arrangementet og ønsker dere en vellykket markering. Vi kjemper sammen med dere for å STOPPE dette hodeløse ranet fra lokalbefolkninga i Masfjorden og omegn.

Hilsen 1.kandidat Jeanette Syversen (Bergen), 2.kan. Terje Kollbotn (Odda), 3.kan, Ingeborg Hordvik (Austrheim), 4.kan. Anders Hamre Sveen (Stryn) og 5.kan. Erica Restoften (Bergen/Masfjorden).