Vi trenger en ny helsepolitikk nå!

Noe er alvorlig galt i sykehus-Norge.

I det siste har vi hørt om IT-skandalen hvor helseopplysninger kom på avveie i gigantiske Helse Sør/Øst som omfatter 2.5 millioner nordmenn. Bakgrunnen var outsourcing gjennom aksjeselskapet Sykehuspartner, og at ledelsen nektet å ta inn over seg protestene fra fagforeningene. 

Det er blitt vanlig å lytte mer til rådyre konsulenter enn egne fagfolk, som kan gi kyndige råd helt gratis. Rødt sitt svar er å nedlegge Sykehuspartner og ta tilbake pasientinformasjonen til sykehusene.
Den andre skandalen er hvordan Avdeling for medisinsk genetikk i Oslo tjente 314 millioner kroner på mislykket genforskning. 21 kvinner fikk fjernet bryster eller eggstokker på feil grunnlag. Genet man trodde ga kreft, var ikke farlig likevel. Men selv om dette ble avdekket, kom ikke informasjonen fram til kvinnene i tide! Stykkprisfinansieringen fungerte ikke og avdelingen fikk tilbake mye mer enn det forskningen kostet. Likevel ga ikke avdelingen beskjed om profitten.

Rødt sitt svar er at stykkprisfinansieringen må erstattes av rammefinansiering. Det er vanskelig å beregne enkeltkostnader, og å drive helse basert på usikker refusjon er dårlig løsning. Sykehusene skal verken tjene penger eller tape penger, som også kan skje. Går sykehus med underskudd må man gjerne skjære ned på tilbudet til pasientene.

Tunggrodd kommunikasjon og manglende åpenhet gjør at noen ledd i organisasjonen ikke vet hva andre gjør. I Kreftgenskandalen kom det først brev fra Avdeling for medisinsk genetikk lenge etter operasjonene.

Rødt sitt svar er å dele opp det uoversiktlige Oslo Universitetssykehus (under sammenslåingen av Ullevål sykehus, Aker sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet var det store protester). Og avdeling for medisinsk genetikk må betale tilbake overskuddet sitt og sørge for klekkelig erstatning til kvinnene!

Eksemplene ovenfor inngår i en rekke med kritikk fra ansatte og pasienter om hvordan sykehusene fungerer siden sykehusreformen ble vedtatt i 2001. Kritikk har vist seg å ikke bli tatt alvorlig av foretaksledelsen, fordi det går prestisje i å være best i konkurranse og måloppnåelse. Antall pasientklager øker, og fyldig dokumentasjon fra Riksrevisjonen, Helsetilsynet og SINTEF bortforklares for å fremstille foretaksmodellen som ensidig positiv.

Styringssystemet gir lite rom for selvevaluering og man lærer ikke av egne feil. Staten som eier kommer i konflikt med rollen som overordnet helsemyndighet. Samme personer sitter i flere posisjoner og det utvikles en hemmelighetskultur og maktkonsentrasjon. Dette øker risikoen for sykehusdrift i strid med befolkningens interesser, og alle rettighetene politikerne innfører blir et tom skall. 

Virkeligheten er at sykehusene råtner innenfra hvis ikke radikale tiltak settes i gang. Alle partiene bortsett fra Ap vil endre foretaksmodellen, men ingenting skjer.

På Stortinget vil Rødt jobbe sammen med de ansatte i Legeforeningen, Sykepeierforbundet og Fagforbundet om å demokratisere sykehusene, skrote foretakene og gi makt til fagfolkene! 

Nå må vi handle, for de ansatte kan ikke løpe fortere!

Jeanette Syversen, 1. kandidat