Rett til en trygg arbeidshverdag

I dag er bygg - og anleggsbransjen, hotell- og restaurantnæringen, samt vaskeri- og renholdsbransjen preget av uregulert arbeidsinnvandring. Samtidig er arbeidsmiljøloven svekket etter at dagens regjering, med Høyre og Frp i spissen, svekket retten til heltidsstilling. EØS-avtalens vikarbyrådirektiv, som ble implementert i Norge i 2008, skapte mer sosial dumping og utstrakt spekulering i midlertidig arbeidskraft.

Vi ønsker å reversere denne utviklingen og styrke tariffavtalenes stilling i norsk arbeidsliv. Vi mener derfor at det må tas et oppgjør med EØS-avtalen og det må bli slutt på at faste ansatte byttes ut med innleide fra bemanningsbyråer.

Jeg jobber for å få tilbake det fornuftige lovforbudet mot kommersiell utleie av arbeidskraft som vi hadde frem til år 2000. Slik vil Nav i langt større grad kunne fokusere på å drive reell arbeidsformidling til trygge, faste stillinger. I dag fungerer Nav som et bindeledd mellom arbeidsledige og vikarbyråene, som fases inn i korte midlertidige kontrakter. Det er en skam at ansatte renholdere i forsvarsbygg nå sies opp og mister tusenvis av kroner i pensjon, mens regjeringen vil bruke milliarder på innkjøp av over 50 jagerfly.

Rødt vil også jobbe for et krafttak mot arbeidsledighet på Vestlandet og skape grunnlag for 100.000 nye bærekraftige arbeidsplasser basert på foredling av naturressursene våre.

Jeg vil inn på Stortinget for å stanse den borgerlige regjeringens nedbryting av folks rett til en trygg og forutsigbar arbeidshverdag.