Flere eller færre klimajobber?

Tom Sverre Tomren (MDG) og Per Hjamar Svae skriver i BT (24.8) om hvordan vi kan skape grønne arbeidsplasser som erstatning for de som går tapt i oljeindustrien. Vi er selvsagt glad for at flere slutter seg til Rødt sin politikk.

Tom Sverre Tomren (MDG) og Per Hjamar Svae skriver i BT (24.8) om hvordan vi kan skape grønne arbeidsplasser som erstatning for de som går tapt i oljeindustrien. Det meste av disse tiltakene er velkjente. Vi laget allerede i 2009 et lengre hefte med tittelen ”Rødts plan for en fornybar framtid” som man kan laste ned gratis fra nettet. Men det er hyggelig at også andre nå slutter seg til Rødts politikk.

Men vil planene om investeringer i havvind, som Tomren/Svae argumenterer for, virkelig bidra til flere arbeidsplasser? Jeg refererer da til denne delen av deres innlegg: ”Vår ekspertise i å legge rørledninger til havs kan bli til kostnadseffektiv teknologi for å legge rør i vann og fjorder til varmepumpeanlegg og elektriske kabler for å frakte strøm fra havvindmøller.” 

Prisen på denne elektrisiteten vil med sikkerhet være langt høyere enn den fra dagens vannkraft. Et av Norges få fortrinn i konkurransen med utlandet, er nettopp lavere strømpris. Vår lettmetallindustri, bl.a. i Odda, Ålvik, Husnes, Karmøy og Sunndal, er basert på nettopp den miljøvennlige vannkraften og lav strømpris. I norsk sammenheng betyr den mye, både i form av eksport, skatteinngang og arbeidsplasser. Hvordan vil Tomren/Svae beholde og satse på denne industrien, samtidig som de vil bygge ut havvind i norsk farvann som vil bidra til en høyere strømpris?

Vi mener det ligger størst potensial i å satse på den industrien der vi allerede ligger i verdenstoppen, og lettmetall er en slik industri. Derfor spør vi om ikke forslagene til Tomren/Svae vil føre til færre arbeidsplasser i klimavennlig industri, enn flere. Rødt vil heller ikke gå inn for å bruke milliarder på å bygge kraftlinjer til utlandet, som vil gjøre det mulig å selge vannkraften vår til Europa (slik Ap/H/FrP vil), men bruke vannkraften til å bygge ut kraftkrevende industri til det beste for landet og miljøet.

Solbjørg Marjala, 1.kandidat Rødt Hordaland Fylkesliste
Terje Kolbotn, 2. kandidat Rødt Hordaland Fylkesliste