Øst-Vest-sambandet

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rødt Hordaland sitt årsmøte mars 2015.

Vi har pr i dag fem alternative ruter vi kan kjøre mellom Oslo og Bergen: Filefjell E 16, Hemsedal RV 52, Aurland – Hol RV 50, Hardangervidden RV 7 eller Haukeli E134.

Ingen av disse veiene er fullverdige vinterveier. E16 er den veien nå som er minst vinterstengt, men samtidig den lengste veien for trafikk ut fra Bergen, og har til nå vært hovedstamveien mellom øst og vest. Det har blitt lagt ned mye investeringer for å oppgradere denne veien, så det gjenstår ikke mye for å bli ferdig her. Det bør fremdeles ikke satses på denne som hoved stamvei mellom øst og vest da det ikke er nok trafikkgrunnlag fra Bergen og Sogn og Fjordane.

RV 7 er en av de mest ustabile vinterveiene som er av disse alternativene, og det er heller ikke her nok trafikkgrunnlag fra Bergen alene.

RV 7 er uansett en nasjonalpark og en viktig turistvei. Skal vi ødelegge en fin vei som turister liker og kjøre for å oppleve norsk natur på sitt beste med å legge den inn i en tunell? Det er kanskje den korteste veien i luftlinje mellom Bergen og Oslo, men det er ikke her vi trenger en vei.

RV 52 er den veien yrkessjåførene foretrekker og kjøre, den er relativ stabil som vintervei men ligger ganske høyt i terrenget. Så kolonnekjøring er ganske hyppig brukt på denne. Det er likevel et godt alternativ til stamvei, men også her blir det Bergen og Sogn og Fjordane som den er rettet mot. Men er et godt alternativ nr2

E134 Haukelifjellet vil med rett utbygging være det beste alternativet. Med å ligge om traseen på veien slik den er i dag vil den bli den korteste veien mellom Norges to største byer. Det vil også bli en stabil vintervei hvis veien legges i den rette traseen.

Trafikkgrunnlaget fra Vestlandet er stort. Hvis vi ser på Vestlandet i sin helhet. Vi har 3 byer med stor tungtrafikk her. Bergen, Haugesund og Stavanger.

Med rett utbygging på E39 kan den kobles sammen med E134.

Blir for eksempel fergen fjernet over Boknafjorden og det blir tunell der, vil det kunne knytte Stavanger, som har mye tungtrafikk til Østlandet og oljebiler som kjører nordover i Norge, til denne stamveien.

Rødt Hordaland mener at det beste og mest samfunnsøkonomiske alternativet vil være E134 Haukeli til en ny stamvei mellom øst og vest. Dette til tross for at dette kan bli det dyreste alternativet.