Møt kandidatane - Jeanette Syversen

I den komande tida vil vi presentere Raudt Vestland sine toppkandidatar. Fyrst ut er 1. kandidat Jeanette Syversen, som fortel om kampen for den profittfrie skulen og sin musikalske bakgrunn.

Jeanette Syversen, 1. kandidat Raudt Vestland. Foto: Magne Hagesæter.

Kva for kommune representerer du?
Bergen.

Kor gamal er du?
35 år.

Kva driv du med til vanleg?
Jobber som ringevikar i Bergen Kommune (Botiltak og SFO).

Kva er du aller best til?

Jeg vil si at jeg er aller best på å synge, og jeg synger Ellinors vise ved politiske anledninger som byr seg. En av mine gode musikervenner i Bergen, Finn Davis Pavels, pleier å si at jeg er byens beste improvisasjons-musiker. Vi har spilt mye sammen på den bergenske jam-scenen gjennom de siste 10 årene.

Har du tidlegare erfaring frå fylkestingspolitikk?
Jeg har sittet i utvalg for Opplæring og Helse i Hordaland Fylkesting de siste 2 årene. Det har gitt meg mye god innsikt og gitt Rødt en viktig stemme i fylkeskommunens skole- og folkehelsepolitikk. Vi har markert oss mot de kommersielle skolenes profittmotiv, og jeg vil jobbe hardt i kommende periode for å styrke den offentlige skolen!

Kvifor stiller du til val for Raudt?
Først og fremst fordi partiets medlemmer har gitt meg tilliten til å representere dem. Det er en tillit jeg tar med stort ansvar. Jeg har vært engasjert mot urett siden jeg var gammel nok til å kjøpe mine første CD’er. Det var forøvrig “The Cross of Changes” av Enigma og The Score av The Fugees. Rasisme, kolonialisme, mobbing, forurensning og krig var, og er, temaer som beveger meg til engasjement. Ærlig talt føler jeg at jeg ikke har noe valg, en annen verden er mulig og jeg føler et ansvar for å bidra til å gjøre verden til et bedre sted! Hvis ikke jeg, hvem? Hvis ikke nå, når?

Kva er dine hjartesaker?
Kampen mot høyresidens forskjellspolitikk, å styrke demokratiet, den offentlige skolen og tannhelsetilbudet.

Kva er sosialisme for deg?
Det er en klok samfunnsmodell, som legger naturen og menneskers behov til grunn, der også økonomien er under demokratisk kontroll. Et klasseløst samfunn, hvor kapitalismens profittjag ikke dikterer hva vi produserer, eller hvor mye vi konsumerer.

Om du blei statsminister i morgon, kva ville ha vore det fyrste du gjorde?Avskaffet fattigdom! Innført likelønn, solidarisk pensjonsreform og stimulert til et lønnsløft for de lavtlønnede yrkesgruppene. Demokratisere finansinstitusjonene, og gi fagorganisasjonenes representanter vetorett. Dessuten ville jeg ha meldt oss ut av NATO og gjort en stor innsats for å få flere land med på å ta mot en større andel av flyktningene som i dag er sperret inne i leirer langs Europas grenser.


Kva meiner du er det viktigaste Raudt har fått til i Hordaland fylkesting i dag?

Vi har fått flertall for kravet om at fylkeskommunen kun skal drive innkjøp fra leverandører som har landsdekkende tariffavtaler. Dessuten har vi satt fokus på de kommersielle skolene som har brutt friskoleloven ved å handle med nærstående selskaper. Vårt mål er at disse skal miste konsesjon og på sikt stenge de kommersielle ute fra skolesektoren i hele fylket!

Kva tiltak eller løft skulle du gjerne ha sett gjennomført for den vidaregåande skulen i Vestland?

At penger som i dag forsvinner til privat berikelse, går til å styrke de offentlige skolene i hele distriktet. Vi trenger dessuten et tverrfaglig miljø rundt elevene i videregående skole, som er rustet til å støtte og gi veiledning til elever og lærere for å forebygge seksuell trakassering og diskriminering på grunnlag av kjønn, religion, legning og hudfarge. Derfor har vi bedt fylkesordfører og fylkesrådmann om å undersøke hvordan elever i vgs. opplever sexisme i sin skolehverdag. Vi må satse på fagskolene og gjøre en innsats for å opprettholde linjer som har lavere søkertall ute i distriktene. Det tar tid å etablere en skole og en linje. Selv om det er lave søkertall ett år, kan det med litt innsats ta seg opp neste år. Da kan vi ikke legge ned linjer hele tiden.


Kva meiner du er det viktigaste tiltaket Vestland kan gjere for å gå i riktig retning mot det grøne skiftet?

Først og fremst stanse utbygging av mer vindkraft. Vi har rein vannkraft som er Vestland sitt gull. Som nasjon må vi bidra til det grønne skiftet ved å bygge opp grønn industri, ikke ved å være Europas såkalte grønne batteri. Det er storkapitalen som tjener på vindkraft. Dessuten må vi stanse Hordfast og sikre at regnskogen på Reksteren bevares. Vi må satse på småbruk og fruktproduksjon, og ta vare på alle våre lokale aktører som sikrer kortreist mat og produkter.

Er Raudt eit distriktsparti, i så fall kvifor?

Vi er det mest prinsippfaste distriktspartiet. Vi har sagt nei til regionreformen fra første stund, fordi vi vet at dette er en sentraliseringsreform, som i praksis skaper mindre lokaldemokrati. I Hordaland fylkesting sitt høringssvar på reformen, ville jeg legge til et punkt om at de oppgavene som eventuelt skulle komme, skulle gå til distriktene utenfor de store byene. Dette ble nedstemt av samtlige partier i Utvalg for opplæring og helse.

Kva vil du gjere for å styrke kulturtilbodet til barn og unge i Vestland?
Vi bør gjøre det billigere og lettere for barn og unge å benytte seg av kulturtilbud, f.eks. gjennom ungdomskortet. Jeg vil ansette mange flere kulturarbeidere, slik at det finnes et bredt og kontinuerlig tilbud av aktivitet i hele fylket. Dessuten trenger vi å styrke breddeidretten også.

Kva er din favorittplass i Hordaland eller Sogn og Fjordane?
Det er nok gudeøya Tysnes. Det er mitt paradis på jord, og så liker jeg veldig godt å sitte på fergen fra Halhjem mot Våge og spise svele. Aller best er det når jeg kommer ned den humpete grusveien, og kan sette meg ned mellom gamle trær og lytte til lyden av stillhet. Uten dekning. Og så må jeg si at Måløy og Stadt er utrolig vakre plasser i Sogn og Fjordane!

Kva er din favorittlåt av ein artist/band frå Vestland?

Det er så utrolig mange fantastiske band og artister fra Vestland, så den er vrien. Dessuten har jeg hørt mye på Tir na Noir av Vamp. Men fra Bergen så får jeg vel nevne mitt tidligere band Bergen Beach Band. Vi hadde en låt som het Brennemanet.

Heilt til sist, kan du fortelle ei morosam historie eller fun fact om deg sjølv?

Jeg hadde hanekam og sang i hardcore punk-bandet Politisk Korrekt Politi når jeg var i 20-årene. Har fortsatt rosa vinylplater hjemme til salgs, utgitt på mitt eget plateselskap Venstrejabb records.