Rødt eneste negative til kutt i opplæringssektoren

Under behandlingen av Årsbudsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 i Utvalg for opplæring og helse i Hordaland fylkesting den 6. november var Rødt det eneste partiet som stemte mot kutt i opplæringssektoren.

Rødt sin representant i Hordaland Fylkestings utvalg for helse og opplæring, Arild Borgen, fremmet et forslag for å markere misnøye med fylkesrådmannens forslag til nye kutt i opplæringssektoren:

«Utval for opplæring og helse tek fylkesrådmannens forslag til budsjett til orientering, men stillar seg negativ til nye kutt i opplæringssektoren.»

Ingen av de andre partiene støttet forslaget (H/Frp/Sp/Ap/MDG/V). SV var ikke tilstede under møtet.

Her kan du se protokollen fra møtet.