Fem tiltak mot økende forskjeller

Årets valg skal bli et vendepunkt. Fordelene for de få skal ut, rettferdigheten for vanlige folk skal inn. Her kan du lese fem tiltak mot økende forskjeller.

Ja til profittfri velferd
Rødt mener det vi sier når vi vil ha velferdsprofitørene bort. Derfor vil vi jobbe for et nasjonalt utbytteforbud på velferdstjenester. Dette gjelder barnehage, skoler, barnevern, asylmottak, sykehjem og flere andre områder. Les mer her

Ja til økt minstepensjon
Vi skal ha en solidarisk folketrygd. Derfor vil Rødt jobbe for at minstepensjonen heves til 2,5 G (ca. 230 000 kr) uten levealders­justering. Les mer her

Ja til seks timers arbeidsdag
Vi i Rødt vil dele på arbeidet. Seks timers normalarbeidsdag vil gi flere mulighet til å jobbe og gi de med tunge arbeids­oppgaver en lettere hverdag. Les mer her

Ja til likelønnspott
Det er fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Rødt vil ha en statlig likelønnspott for å utjevne lønnsforskjeller. Les mer her

Ja til barnetrygd
Mange småbarnsfamilier har svært trang privatøkonomi. Derfor vil Rødt jobbe for en universell og fordoblet barnetrygd, som siden må indeksreguleres.