«Budsjettet som helhet er å bygge ned vestland!» seier Kollbotn.

I dagens første møte i hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylke reiste Raudt sin representant Terje Kollbotn ei rekkje kritiske spørsmål om budsjettprosessen for 2020. «Budsjettet som helhet er å bygge ned vestland!» seier Kollbotn.

Terje Kollbotn, Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylke (Foto: Erica Restoften)

Etter Raudt sitt syn er det ei stor underdekking i forhold til behovet innan kultur, idrett og integrering i det nye fylket. Spesielt er dette tydelig når det gjeld manglande statleg med-finansiering innan integrering, og tilskot til større kulturprosjekt av stor nasjonal verdi t.d. KODE sine kunstsamlingar.

Kollbotn tok sterkt til orde for å utfordre skeivfordelinga mellom kunst- og kulturinstitusjonar i hovudstaden og resten av landet! Dette vil Raudt fylgje opp i neste møte i Vestland fylkesting 17. og 18. desember