Stor framgang i Hordaland

Raudt i Hordaland går frå 8 til 14 folkevalde. Vi går fram i alle kommunar og fekk representantar i fire nye kommunar: Alver, Kvam, Stord og Øygarden.

Kartet syner dei kommunane Raudt stilte til val til ved hausten sitt val.

Her er oversikt over kommunane i Hordaland der Raudt stilte liste:
Alver: 2%, 1 repr. (+1)
Askøy: 3%, 1. repr.
Bergen: 4,9%, 3 repr. (+1)
Bjørnafjorden: 1%
Bømlo: 1,7%
Etne; 1,7%
Kvam: 3,5%, 1 repr. (+1)
Kvinnherad (Fellesliste R/SV): 8,8%, 1 repr. (3 totalt)
Stord: 2,9%, 1 repr. (+1)
Ullensvang: 5,9%, 2 repr.
Vaksdal: 1,6%
Voss: 2,4%, 1 repr
Øygarden: 1,8%, 1 repr (+1)
Vestland fylkesting: 3,4%, 2 repr. (+1)

Beste valkrinsar:
Tyssedal (Ullensvang): 19%
Ålvik (Kvam): 12,3%
Møhlenpris (Bergen): 11,7%

To på fylkestinget

Ved fylkestingsvalet gjorde vi det beste valet nokon sinne med 3,4% og to fylkestingsrepresentantar, fram 1,9%.

Vi går fram i alle kommunar bortsett frå Fedje der vi har gått frå 5 til 3 stemmer.