Rødt jobber for en best mulig Bybane!

Torsdag 7. desember skal fylkesutvalget i Hordaland fylkesting innstille i saken om Bybane. Rødt vil at det offentlige skal ta tilbake Bybanen til beste for både Bybanen og fellesskapet.

Rødt oppfordrer fylkesutvalget og  Arbeiderpartiets representanter spesielt til å følge LO-kongressen sitt vedtak i mai som sier at velferdstjenester skal være fellesfinansierte, eies og drives av det offentlige. Vi oppfordrer også de andre partiene om å støtte forslaget om å ta tilbake driften av Bybanen i offentlig regi.

I dag er driften av Bybanen fordelt på tre ulike selskaper. Keolis, som har ansvar for kjøringen av bybanen, Stadler, som har ansvar for vedlikeholdet av sporvognene og Bybanen AS som vedlikeholder infrastruktur. I følge Fagforbundet, er det en rekke utgifter ved fakturering av kostnader mellom de ulike selskapene, såkalte transaksjonskostnader. Det knytter seg også spørsmål rundt sikkerheten, da disse tre selskapene helst vil at de andre skal påta seg utgifter, for selv å spare mest mulig. Denne oppdelingen av ansvar har bidratt til ulykker i andre land, som da 31 mennesker døde i en togulykke i England den 5. oktober 1999. Disse utgiftene og problemene vil man unngå ved å ha drift, vedlikehold, jurister, ingeniører, opplæring og lokførere under samme tak. Vi i Rødt stiller oss bak Fagforbundet og Bergen Sporveisfunksjonærenes Forening sin anbefaling om å at Fylkeskommunen skal drive hele Bybanen som ett selskap i egenregi.

Vi ber derfor Fylkestinget om å snarest gå inn for en virksomhetsoverdragelse, slik at alle de menneskene som sammen sørger for at Bybanen går på skinner, skal få et enda bedre utgangspunkt for å dele og bruke kompetansen de sitter på, for vårt felles beste.

Nå er ikke endelig avgjørelse tatt i saken. Arbeidsplassene, tjenestene, sikkerheten og kvaliteten ved en av Bergens og Hordalands viktigste kollektiv-satsninger, kan bare bli bedre, sikrere og mer effektiv, så lenge profittmotivet og fragmenteringen tas bort fra ligningen. Da må anbudshysteriet avskaffes, og Bybanen tas over i egen regi. Rødt mener at våre skattepenger skal gå til våre felles velferdsgoder.