Rødt Hordaland støtter de streikende arbeiderne i Norse Production

Fredag går de 120 hovedsakelig polske arbeiderne i Norse Production ut i streik for en tariffavtale som vil kunne gi hver enkelt 30 000 ekstra i skifttillegg. Rødt Hordaland støtter de streikendes krav.

I Norge er det tradisjon for samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Dette har resultert i høye lønninger – men også høy produktivitet og mulighet for bedriftene til å ta ut gode overskudd. Dette samarbeidet manifesterer seg først og fremst gjennom det kollektivt organiserte arbeidslivet, og tariffavtalen hvor bedriften forplikter seg til å forhandle med arbeiderne som en enhet – og arbeiderne forplikter seg til å godta ledelsens styringsrett mellom lønnsoppgjørene. Det er dette som er grunnsteinen i den bejublede norske modellen.

At ledelsen i Norse Production nekter å gi sine polske ansatte tariffavtale er derfor ikke bare noe som i seg selv går økonomisk ut over bedriftens ansatte – men et angrep på hele den norske arbeidslivsmodellen og det som har skapt relativ likhet og trygghet i landet vårt. Rødt står derfor 100% bak de streikende arbeiderne, og har i tillegg et landsmøtevedtak på at vi alltid vil arbeide for at arbeidsinnvandrere skal få jobbe på norske lønns- og arbeidsvilkår. I seg selv fordi vi unner dem gode og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår – men også fordi vi ønsker å forsvare de positive trekkene i den norske arbeidslivsmodellen når de nå er under angrep fra høyresiden og arbeidsgiversiden.


Jeanette Syversen, førstekandidat til stortingsvalget for Rødt Hordaland

Isak Lekve, medlem Rødt Hordaland