Hva er fremtiden for bybanen?

Skyss bør få ansvar for drift, vedlikehold og videre utbygging av Bybanen, skriver Jeanette Syversen og Daniel Ducrocq i dette innlegget.

Etter at Fanaposten skrev om at Jernbanetilsynet truet med å stenge Bybanen (FP ), forsto allmennheten at det lå en alvorlig uklarhet om ansvarsforhold mellom Bybanen AS (eieren med ansvar for vedlikehold av infrastruktur og materiell), Keolis AS (driftsselskap) og Stadler Pankow (leverandøren av vogner som utfører vedlikehold). Derfor kom Karabinrapporten på et beleilig tidspunkt!

Som Fanaposten 31.03.17 referer om, skisserer Karabinrapporten flere modeller for å løse problemene knyttet til dagens organisering. En av disse modellene går ut på ''å fjerne driftsrelaterte oppgaver'' fra Skyss''. I fremtiden bør Skyss (som eies av Fylkeskommune) ha hovedsakelig en bestillerfunksjon av vedlikeholdstjenester etter konkurranseutsetting på markedet, foreslår rapporten. Rødt Hordaland synes at dette ikke er noen god løsning.

For det første fordi Rødt er enig med rapporten om at ''markedet for vedlikehold av bybanevognene er begrenset'' noe som gir ''begrensede muligheter til å bruke konkurranse for å sikre kvalitet og kostnadseffektivt vedlikehold.''

For det andre fordi konkurranseutsetting og anbudsrunder sikrer ikke forbrukerne bedre tjenester. Vi har bosskrisen i oslo friskt i minne.

For det tredje fordi kjøp av private tjenester til offentlig sektor viser seg å være kostbart for skattebetalerne. Riksrevisjonen avdekket nylig at Staten kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder kroner i 2015.

Når Hordaland Fylkesting møtes i juni, med Bybanens fremtidige driftsmodell på dagsorden, kommer Rødt til å foreslå at Skyss får ansvar for drift, vedlikehold og videreutbygging av Bybanen. Å samle alt under ett tak vil klargjøre ansvar for driften og sikre leveringen av gode tjenester for forbrukerne.

Dette vil også sikre gode lønns- og pensjonsforhold for de ansatte. Oslo Sporveis Arbeiderforening har kjempet i mange år for at ansvar for vedlikehold av rullende materiell forble hos Sporveien. Arbeiderforeningen vant. I dag ligger selskapet i toppen i Europa i regularitet og sikkerhet.