Mer praktisk læring

Først og fremst trengs det flere lærere per elev. Da vil lærerne få bedre tid til å gjøre jobben sin, og hver enkelt elev vil få mer oppfølging.

Helt konkret ønsker vi en nasjonal bemanningsnorm: I grunnskolen skal det være maksimalt 20 elever i hver klasse, og i første klasse skal det være to lærere i alle timer med mer enn 15 elever. På videregående skal det være maksimalt 20 elever på studieforberedende linjer og maksimalt 12 elever på yrkesfaglige linjer.

Jeg vil også jobbe mot økende forskjeller i skolen - og for fellesskolen. Rødt vil ha mer praktisk læring i en skolehverdag som blir stadig mer teoritung, og dermed favoriserer elever som har foreldre med høyere utdanning. Jeg vil arbeide for en skole hvor alle barna både kan kjenne seg igjen og utvikle seg. Da må praktisk kunnskap og ferdigheter verdsettes i større grad. På lengre sikt kan dette forhåpentlig bidra til å senke frafallet i den videregående skolen.

Et annet tiltak vi kan gjøre for å utjevne forskjeller, er å innføre leksefri skole. I en skole uten lekser får foreldrene mindre å si for hvor mye eleven lærer. Skolearbeidet passer best på skolen, hvor alle elevene kan lære av hverandre og få hjelp av en lærer hvis det trengs.

Jeg vil jobbe for å gjøre skolehverdagen enklere for lærerne og enklere for elever, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå og betalingsevne. Da må vi bruke ressursene våre for å opprettholde en god og offentlig fellesskole for alle slags elever - fordi fellesskap fungerer.

Eirik Wichstad, 4. kandidat