Reformen er distriktsfiendtlig

Det pågående distriktsopprøret er en viktig kamp mot de økonomiske og politiske kreftene som tvinger frem sentralisering.

Norge er rikt på naturressurser, som historisk har gitt grunnlag for spredt bosetting.

I dag er det dessverre sluttsummen på budsjettene som styrer hvordan vi bygger morgendagens samfunn. Vi i Rødt mener det er feil at tall og prosenter skal styre hvor i landet man har «råd» til å tilby grunnleggende tjenester som sykehjem, politi, lokalsykehus og nærskole. Politikk handler om folks hverdag, og det er folks hverdag som blir rammet hver gang politikontoret, lokalsykehuset eller skolen blir lagt ned.

Regjeringens regionreform gjør vondt verre. Vi har vært motstandere av Vestlandsregionen fra dag én. Reformen er udemokratisk og direkte distriktsfiendtlig. Derfor har vi foreslått folkeavstemning i vestlandsfylkene om sammenslåing, noe som ble nedstemt i Hordaland fylkesting.

Avfolking av distriktene er ingen naturlov, men skyldes at den politiske sentralmakten har funnet det økonomisk formålstjenlig å sentralisere. For å opprettholde et levende Distrikts-Norge, trengs det politisk vilje. Vi vil jobbe for å videreutvikle industrien på Vestlandet som produserer ren, fornybar vannkraft. I tillegg vil vi jobbe for å styrke lokalsykehusene fremfor å redusere det lokale helsetilbudet. Slike tiltak skaper levende distrikter der folk kan bo, med økt verdiskaping og nye arbeidsplasser innenfor rammene naturen setter.

Tomine Sandal, 5. kandidat Rødt