Bort med møkkapolitikken

Etter at regjeringen satte ut Forsvarets renholdstjenester på anbud, visstnok for å spare penger, måtte mange ansatte gå ned i pensjon. De ble lovet at ingen skulle sies opp det første året.

Nå har det gått ett år, og ISS som fikk anbudet, har begynt å si opp ansatte og tyne dem som er igjen enda hardere.

En modig renholdsarbeider, Elisabeth Iselvmo Stenberg, sto nylig frem og fortalte at de blir pålagt å vaske 36 leiligheter etter lunsj hver dag. Ti minutter pr. leilighet. Det kan bare en robot klare.

Dessverre er ikke dette bare et beklagelig enkelttilfelle. Rødt har snakket med renholdsarbeidere som jobber ved private hoteller, men også offentlige bedrifter som Universitetet i Bergen, som er dypt fortvilet over lignende arbeidskrav, som for eksempel 60 kontorer pr. dag.

Dette går ut over kvaliteten på arbeidet, men først og fremst går det utover de ansatte. Modellen med fri flyt av ­arbeids­- kraft, bemanningsbyrå og utstrakt bruk av midlertidighet undergraver den ­norske modellen på rekordtid. Modellen er basert på frykt for arbeids­ledighet, og mange er redde for å si fra om forholdene.

Fagbevegelsen har lenge advart mot at vi kan få «amerikanske tilstander» i norsk arbeidsliv. Siden det er fri flyt av arbeidskraft, de ansatte har korte kontrakter og blir flyttet rundt hele tiden, forsvinner arbeidsmiljøet og solidariteten med andre arbeidere. Mange får en uforutsigbar arbeidshverdag og økonomi, samt kroniske helseplager, og må gi seg før alderen. Denne utviklingen må snus, og tjenestene må tilbake i offentlig regi. Det er kanskje mer møkk i hjørnene i ­Forsvarets bygninger nå, men det aller første som må feies bort i dette landet, er møkka­politikken som har blitt ført de siste årene. La dette valget bli et vendepunkt.