Har holdt velgerne for narr - økonomien er skakkjørt

Den 19. oktober ble budsjett for Hordaland lagt fram, og her kan du lese Rødt Hordaland sine første reaksjoner, vi vil komme tilbake med mer etterhvert. Kom gjerne med innspill!

Da Fylkesrådmann Rune Haugsdal i dag la frem sitt forslag til budsjett for 2017 for Hordaland Fylkeskommune var tallene klare. Fylkeskommunens økonomi er kjørt i grøfta. Under Høyre og Fremskrittspartiets ledelse fra 2003 til 2015 økte gjelden dramatisk. I tillegg har disse to partiene, som nå sitter i regjering, kuttet de statlige overføringene til fylkeskommunen. Gjeldsgraden er nå kommet opp i 115% av driftsinntektene, men det er også rundt 300 millioner i pensjonsutgifter som ikke er dekket inn via fondsavsetninger. Fylkesrådmannen forklarte at Sogn og Fjordane og Rogaland på ulike vis hadde dekket dette inn, mens politikerne i Hordaland hadde skyvd dette problemet foran seg. Dette viser uansvarligheten som har regjert over mange år, både gjennom å stadig øke gjelden, men også å skjule deler av den. Dessverre har ikke media tatt sin rolle som den fjerde statsmakt alvorlig og har ikke klart å informere Hordalands innbyggere om tilstanden til Fylkeskommunens økonomi.

Skal Hordaland Fylkeskommune fortsatt kunne drives med sunn økonomi, må investeringstempoet ned. Staten må ta en større del av fremtidige bybaneutbygginger og fylkeskommunen kan ikke lenger investere massivt i stadig nye prestisjebygg. Et slikt eksempel er nye Åsane videregående, som er budsjettert til 954 millioner kroner. Det kan ikke være slik, at Fylkeskommunen igjen skal bygge stort og dyrt, samtidig som eldre skoler kan risikere å ikke få helt nødvendige opprustninger! Når kostnadene til rente og avdrag i årene som kommer stiger til nesten milliarden, er det også klart at dette kommer til å gå ut over driftsbudsjettene til de ulike sektorene i Hordaland Fylkeskommune.