Årsmøte for Raudt Hordaland

Fylkesårsmøtet til Raudt Hordaland arrangerast 24. mars kl 12 - 16 på fylkesbygget til Hordaland.

Raudt Hordaland arrangerer årsmøte sundag 24. mars frå kl 12.00 i auditoriet ifyrste etasje på fylkesbygget, Hordaland fylkeskommune. NB! Registrering med ein liten matbit frå kl 11.00!

Framlegg til saksliste:

1-19 Godkjenning av innkalling, saksliste, dagsorden og forretningsorden
2-19 Val av ordstyrarar og referent
3-19 Val av tellekorps og protokollunderskrivarar
4-19 Årsmelding 2018, inkludert meldinger frå lokallaga
5-19 Rekneskap 2018
6-19 Økonomireglement
7-19 Handlingsplan 2019
8-19 Budsjett 2019
9-19 Fråsegner
10-19 Val av nytt styre og samordningskomitè
11-19 Val av ny valkomite
12-19 Val av revisor

Vi sjåast på årsmøtet!