Stopp masseovervåkningen!

Vi lever i en tid der kunstig intelligens stadig får mer og mer betydning for oss mennesker, både på godt og vondt. I Norge har vi lover om personvern som er ment å forhindre at norske aktører kan bedrive masseovervåkning ved å samle inn personopplysninger om alle og enhver som bor i dette landet.

Datatilsynet må gi konsesjoner når forskjellige aktører i Norge har behov for å samle inn sensitive opplysninger, som for eksempel er helsevesenet sine digitale løsninger underlagt norsk lovverk på dette området. Det er et strengt regelverk og det behøves for å sikre alle medborgere.

I USA er situasjonen en litt annen, spesielt etter Bush-admistrasjonens Patriot Act. Vi har i årene som har gått, vært vitne til store avsløringer om masseovervåkningen under NSA, som også omfatter mennesker utenfor USA. Store teknologiselskaper som Google, Facebook, Airbnb, og Uber gir oss gratis tjenester mot at de samler inn data om oss. Mengder av innsamlet data gjør det mulig å tilpasse tjenester etter kundenes interesser, helsetilstand, og mye annet. Data om oss samles inn gjennom apper på mobiler eller nettlesere på PCer. Vilkår for bruk er ofte så lange og kompliserte at ingen leser de. Slike data blir ofte kalt Big Data siden det er så store mengder at det gjerne automatisert behandling for å hente noe fornuftig ut av det. Selskapene sitter med eierskap til opplysningene og kan selge disse til andre som har interesse av det. Denne verdensomspennende situasjonen kan ikke vi direkte forhindre, men vi kan prøve å regulere dette så godt det lar seg gjøre her i landet.

Derfor er det meget urovekkende når Tolletaten nylig har inngått en avtale med Palantir Technologies i USA, et av verdens fremste selskaper innen analyse av såkalte Big Data. Dette er et selskap som også leverer tjenester til CIA, NSA og dets like.

Big Data er data som er innhentet, behandlet og lagret ulovlig i følge norsk lov. Det dreier seg om alle slags personopplysninger og slikt er strengt regulert i Norge gjennom personopplysningsloven. Selskapet Palantir Technologies er altså amerikansk og følger da selvsagt ikke norske lover. Likevel vil Tolletaten bruke analysene og algoritmene som dette selskapet leverer i Norge. Det er meget problematisk. IT-direktøren i Tolletaten hevder at "Varestrømmen over grensen gir oss mengder med informasjon. Vi skal bruke avanserte analyseverktøy og kunstig intelligens sammen med tollernes erfaringer for å finne uregelmessigheter." Dette kan også tolkes som at hva vi foretar oss i sosiale medier og ellers på internet, hvilke venner og familiemedlemmer vi har, i fremtiden kan være avgjørende for hvem av oss som blir stoppet for tollkontroll.

Rødt tviler ikke på at Tolletaten har gode hensikter. Å få stoppet ulovlig varestrøm og kriminalitet er viktig, men dette virker mer som at målet helliger middelet. Og det vil neppe stoppe med dette. Vi ser her en meget farlig utvikling. Når en først tillater bruk av slike Big Data for ett formål, så er det ikke lenge før det også brukes for et helt annet formål. Dette går hardt utover datasikkerheten for oss alle. Derfor må vi være føre var og ta avstand fra denne avgjørelsen hos Tolletaten.

Rødt krever derfor at avtalen med Palantir Techologies blir avviklet umiddelbart.

Denne uttalelsen ble vedtatt på Rødt Hordaland sitt fylkesårsmøte 11. mars 2018.