Vendepunkt for Vestlandet

Raudt Hordaland ønsker alle velkommen til årskonferansen vår, Vendepunkt for Vestlandet. Konferansen er gratis og ope for alle.

Stad: Auditoriet Vestland 1. etasje fylkesbygget, Hordaland fylkeskommune.

Program for dagen (med forbehold om endringer)
Kl 12.00 Åpning og hilsninger fra gjester.

Kl 12.30 Strategidiskusjon - fra Stortingsparti til stort parti.
Marie Sneve Martinussen, 1. nestleder i Rødt

Kl 13.00 Pause

Kl 13.15 Debatt og spørsmål

Kl 13.45 Norsk forsvarspolitikk. Hvordan profilere Rødt som fredsparti.
Per Gunnar Skotåm, Sentralstyremedlem Rødt

Kl 14.15 Debatt og spørsmål

Kl 14.45 Pause med enkel servering.

Kl 15.30 Arbeidsliv, sosial dumping og fagbevegelsen. Hvordan styrke Rødt i fagbevegelsen.
Rose Maiken Flatmo, Sentralstyremedlem og organisasjonsarbeider Fellesforbundet Hardanger Sunnhordland

Kl 16.00 Debatt og spørsmål

Kl 16.30 Avslutning

Følg med på Facebook-eventen for oppdateringer.