Jeanette Syversen sitt innlegg om Friskoleloven på Fylkestinget

I videoklippet: Jeanette Syversen sitt innlegg om Friskoleloven på Fylkestinget i Hordaland 1.oktober 2019. Påfølgende ordveksling med Emil Gadolin (A) og Terje Søviknes (Frp).

Frp, Høyre, KrF og Venstre, stoppet et vedtak i Hordaland fylkesting om å få svar fra utdanningsdirektoratet på hvia som ligger til grunn for valget av reaksjonsform overfor Metis og BPG sine brudd på friskoleloven. Både Fylkesrådmannen sitt forslag og Rødt ditt tilleggsforslag falt. Det er tydelig at regjeringspartiene ikke er villige til å kreve sterkere sanksjoner overfor kommersielle skoler, som systematisk har brutt med utbytteforbudet I Friskoleloven. I praksis premieres lovbrudd, med rentefri nedbetaling. De private skolene i Bergen går på bekostning av den offentlige skolen i hele fylket. Rødt vil kjempe for at skoler som tar utbytte på drift, og stjeler unna penger som skulle gått elevene tilgode, mister godkjenning.