AMAZONAS BRENN – REDD REGNSKOGEN!

Opprop til den norske regjeringa:

Toppkandidatane for Raudt i nye Vestland Fylkesting vil vi på det sterkaste oppmode Regjeringa om å nytte alle midlar for å leggje press på Bolsonaro-regjeringa og norske selskap i Brasil for å hindre ytterlegare avskoging og skogbrannar i Amazonas, verdas lunge.

Regjeringa må avslå ein ny handelsavtale inntil Brasil har garantert dette.

Regjeringa må påleggje norske selskap å sikre avskogingsfrie verdikjedar i Brasil.

Regjeringa må stø det sivile samfunnet og forskarar som i dag kjempar for framtida til Amazonas.

Jeanette Syversen, 1. kandidat
Terje Kollbotn, 2. kandidat