Ja til folkeavstemning om EØS

Alle de politiske partiene hevder å forsvare interessene til folk som bor i Norge. Likevel er de fleste tilhengere av EØS-avtalen, inkludert Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Denne avtalen ble innført uten at befolkningen ble spurt, og har gjort Norge til et mindre selvstendig land. EØS-avtalen innebærer at EU-regler har forrang over norsk lov og at norske folkevalgte må gjøre som Brussel sier. I tillegg øker avtalen multinasjonale selskapers makt og innflytelse i Norge, blant annet velferdsprofitører. Det er en avtale som setter vesentlige deler av norsk folkestyre til side, og dermed skaper avmaktsfølelse og politikerforakt.

EØS-avtalen har også gjort Norge til et mer urettferdig land.

Den legger opp til en frihet på den økonomiske elitens premisser, med fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. I praksis betyr dette å ødelegge det arbeidslivet som det har tatt norsk fagbevegelse mer enn hundre år å kjempe seg frem til. Mer midlertidighet, mer arbeidsledighet, dumping av lønninger og pensjoner, og konkurranseutsetting av tjenester slik at private selskaper kan få sugerør i statskassen. EU, som vi stemte nei til i 1972 og 1994, griper direkte inn i jus, personvern, helsepolitikk, og ikke minst, arbeidsliv.

Med hensyn til sistnevnte, er det dokumentert i en ny bok at mafialiknende tilstander er i ferd med å ta kvelertak på malerbransjen, hvor kriminelle nettverk har utført jobber i regjeringskvartalet, skattedirektoratet, forsvarsdepartementet, og til og med i politiets egne lokaler (NRK, 10. august 2017).

Rødt fikk tidligere i år flertall i Hordaland fylkesting for å kreve tariffavtaler ved innkjøp og oppdrag i fylkeskommunal regi, og fikk til vår overraskelse flertall for dette forslaget (Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Senterpartiet stemte imot). Nå ønsker vi å fremme liknende forslag på Stortinget, for å få inn krav om tariffavtale også ved statlige innkjøp og oppdrag.

Men dette er en hard kamp. Når vi fremmet forslaget i fylkestinget, fikk fylkesadministrasjonen bestilt en juridisk vurdering fra et advokatfirma hvor det står at tariffkravet kan være EØS-stridig. Vi vil stå på kravet om tariff ved offentlige anbud, som vi tror kan gjennomføres innenfor EØS, men også fremme forslag om folkeavstemning om EØS-avtalen, for denne truer med å rive ned så altfor mye av det vi har bygget opp i Norge, over så lang tid.  

Arbeiderpartiet og Høyre skremmer folk til å støtte EØS-avtalen ved å fremstille den som helt nødvendig for norsk økonomi. Men Norge hadde utstrakt handel med EU gjennom frihandelsavtalen av 1973, og mange andre land i verden har fortsatt masse handel med EU uten å bli pålagt overnasjonal styring. Den gjensidige avhengigheten mellom Norge og EU tilsier dessuten at vi er i en svært god forhandlingsposisjon dersom EØS-avtalen sies opp. Norge har varer (olje, fisk, mineraler og metaller) som ikke er lett for EU å skaffe fra andre land. De to nevnte partiene vet at de er på tynn is, og ønsker helst ikke å diskutere dette spørsmålet for mye i valgkampen.

Fremskrittspartiet er også for EØS-avtalen, i tråd med ønskene til den politiske og økonomiske eliten de representerer. Merk at representanter for FrP ofte ser unnvikende på folk når de blir spurt om EØS-avtalen. Ikke så rart at saken gjør dem nervøse, for partiet prøver jo hardt å fremstå som et parti som forsvarer vanlige folks interesser, og halvparten av dets velgere er mot EØS (Klassekampen, 28. november 2016). Da er det viktig for dem å skjule godt at de faktisk støtter denne avtalen. Går en inn på partiets hjemmeside blir en presentert for tomme ord om «selvråderett», men på siden “FrP fra A til Å” blir ikke EØS engang nevnt.

En meningsmåling gjennomført av Sentio, viser at 47 % av befolkningen ønsker en folkeavstemning om EØS-avtalen. Vi i Rødt har vært mot avtalen siden partiet ble stiftet, og setter kravet om folkeavstemning høyt i valgkampen. På flere målinger nærmer vi oss sperregrensen, noe som kan gi oss åtte representanter på Stortinget. Skal vi klare det, trenger vi også din hjelp.

Jeanette Syversen,
Førstekandidat for Rødt Hordaland