ACER gir EU makt over Norge

Med den sterkt forskjønnende overskriften «ACER gir Norge innflytelse og en plass ved bordet», prøver Eigil Knutsen fra AP å bortforklare problemene med ACER i BT den 5.2 (se nederst på siden).

Vi får riktignok en plass ved bordet, men ingen stemmerett. Hvilken reel innflytelse vi får, sier Knutsen ingenting om. Men at EU nå vil få makt over Norge, er udiskutabelt. Faktum er at vi, Norge selger en vare til dem, EU. Å la kjøperen, EU, diktere vilkårene for salg av denne varen er ikke i vår interesse, men i EUs interesse. Dette enkle faktum velger Knutsen å se bort fra, fordi det ikke passer inn hans bortforklaring. Dette er heller ikke første gang EU prøver å diktere vilkårene for salg av norske råvarer. Det gjorde de med Gassdirektivet, noe som antagelig har ført til tap av flere milliarder per år for Norge. Som Dagens Næringsliv (28.3.14) tørt skrev: «Som EØS-land var vi likevel bundet av en lov som først og fremst tok hensyn til gasskjøpernes interesser.» Dessverre kapitulerte datidens regjering (med Ap) for EUs krav. I dag står kampen om strømmen (ACER) og snøkrabben i Barentshavet, ressurser som EU ønsker å slå kloa i.

En gang i tiden hadde vi politikere som ønsket å sikre at norske naturressurser ble brukt til å bygge Norge, men i dag har vi politikere som Knutsen, som sverger til markedsliberalismen og helst vil la norsk kraftpolitikk dikteres av Berlin og Brussel. Ikke rart at Ap sliter på meningsmålingene.

Vi håper at en samlet opposisjon i Stortinget, tar hensyn til Industri Energi og El - & It-forbundets anbefalinger. Kraftforedlende industri på Vestlandet, kombinert med kortreist og rimelig krafttilgang, er selve drivhjulet i distriktene våre. Er det viktigere å tekkes EU, enn å sørge for råderett over egne naturressurser og å bidra til industri og arbeidsplasser på Vestlandet?

Arild Borgen og Jeanette Syversen, Rødts Fylkestingsgruppe.