Nasjonal transportplan er full av upopulære prestisjeprosjekter, som Hordfast, heller enn trygge veier og raske baner

I dag la regjeringen frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2022-2033. Raudt Hordaland reager kraftig på at planen mangler både miljøprofil og sikkerhet, og heller satser på upopulære prestisjeprosjekter slik som Hordfast.

Løsningen på klimakrisen er ikke bompengefinansierte firefeltsmotorveier slik regjeringen legger opp til i NTP.

"Dette er penger som kunne blitt brukt på raskere tog mellom Bergen og Oslo og fullfinansiering av bybanen. I stedet reduserer regjeringen den statlige finansieringen av bybanen (selv om Solberg sier at dette kan forhandles om), samtidig som de raserer urørt natur og myrområder som fanger CO2 (Reksteren)," poengterer Sofie Marhaug, Raudt Hordaland sin 1. kandidat til stortingsvalget.

Rødt vil heller prioritere trygge veier og rassikring foran nye store motorveier. Derfor synes partiet det er rart at verken jernbane eller de mest trafikkutsatte veistrekkene mellom Bergen og Voss prioriteres høyest i de konkrete planene regjeringen legger frem.

Regjeringen fortsetter dessuten å basere seg på ansvarsfraskrivelse og såkalt outsourcing gjennom “Nye Veier”. "Vi frykter at dette innebærer enda mer privatisering, sosial dumping og innleie for å få ned kostnadene. Eller “mer for pengene” som det heter i planen," fortsetter Marhaug og forteller at Rødt i stedet vil avslutte den fordyrende oppstykkingen av jernbanen som sløser bort alle millionene på direktørlønninger, samle NSB og heller bruke pengene på nye jernbaneprosjekter.

"Regjeringen forsøker å selge dette inn som en plan for distriktene, men sannheten er at selv om det loves mange milliarder til prosjekter i distriktene, så er mange av disse svært upopulære i nærområdene. Hordfast er kontroversiell langs deler av strekningen," avslutter hun.

Også LOs regionskonferanse har sagt klart og tydelig nei til å prioritere luftslottet Hordfast. Det er klima og sikkerhet som må være i høysetet nå.