Et hull i tanndekningen

I en artikkel i BT («Norge dårligst i Norden på støtte til tannhelse», 21. juli) kommer det frem at mange fattige i Norge dropper å gå til tannlegen fordi de ikke har råd til det.

Det er prisverdig at BT publiserer denne saken, og viser hvordan de fleste partiene svikter i spørsmålet om offentlig dekning av tannhelsestell. MDG, et parti som lider av manglende bevissthet om forskjells-Norge, nevner ikke engang spørsmålet i arbeidsprogrammet sitt.

Men så svikter det. Artikkelforfatteren, Shaghayegh Yousefi, hevder å ha gått gjennom partiprogrammene og konkluderer med at lite tyder på at offentlig dekning av tannhelseutgifter vil bli prioritert i det nye Stortinget. Hun nevner SV og Venstre som har programfestet henholdsvis en egenandelsordning og en såkalt høyutgiftsbeskyttelse (partiet skal ikke ha spesifisert hva som regnes som høye utgifter).

Hvis en åpner Rødts arbeidsprogram, står det at vi vil endre tannhelsetjenesten. Dette på alt på første side, i innledningen til en liste over de saker vi vil prioritere aller høyest dersom vi kommer inn på Stortinget. Der er gratis tannhelse og fjerning av egenandeler et av punktene. Også i vår oversikt på nettsidene, «Rødt fra A til Å», kommer denne informasjonen tydelig frem under punktet «Tannhelse». Samme dag som BT publiserte sin artikkel, var gratis tannhelse fremhevet av Rødt på sosiale medier, ettersom dette kravet var punkt 17 i en slags «adventskalender» som vi har laget, en kalender hvor vi hver dag presenterer et nytt tiltak mot forskjells-Norge.

Kan en så tenke seg at artikkelforfatteren ikke ser på det som sannsynlig at Rødt kommer på Stortinget, og derfor ikke nevnte vårt synspunkt på tannhelse? Det er i så fall rart. Det respekterte nettstedet Poll of Polls fremhevet oss 18. juli som «valgvinner» og viste til at vi har doblet antallet som tenker å stemme på oss fra 2013, samt gått frem i 18 av 19 fylker. Vi har et høyt antall målinger som gir oss 1–2 mandater de siste månedene, og enkelte som plasserer oss svært nær sperregrensen på 4 %. Hvis vi bryter den, får vi 6–8 mandater fra hele landet. Vi i Rødt er altså optimister. Karius og Baktus går derimot en enda mørkere fremtid i møte, dersom vi får gjennomslag for vår politikk.

Sofie Marhaug, bystyrerepresentant for Rødt i Bergen og 2. kandidat ved Stortingsvalget 2017