Sett Norse Production i karantene

Det var et historisk øyeblikk da polske arbeidere i Norge for første gang gikk til streik september i fjor. Etter nesten fem uker i streik fikk de 71 polske arbeiderne ved fiskeforedlingsbedriften Norse Production innfridd kravet om tariffavtale på lik linje med de norske ansatte.

Fra streiken ved Norse Production oktober 2017. Foto: Jeanette Syversen

Når Norse Production nå erklærer seg selv konkurs er det et knusende nederlag for de polske arbeiderne som etter alt og dømme mister jobben. Det er også et skudd for baugen for alle andre som ønsker et regulert og organisert arbeidsliv.

Selskapet slipper på denne måten unna kravet om å betale utestående lønn, og slipper å forholde seg til en organisert arbeidsstokk. Regningen går til lønnsgarantiordningen, altså fellesskapet.

Fram til 2013 gjorde Sekkingstad AS all slakting og filetering selv, delvis ved hjelp av innleid polsk arbeidskraft. Når vikarbyrådirektivet ble gjeldende i 2013 ble det ulovlig å betale innleide arbeidere lavere lønn enn de norske, og vipps ble Norse Production opprettet som et eget bemanningsbyrå. Den sosiale dumpingen kunne fortsette i en annen “lovlig” form.

Sekkingstad AS sto igjen med noen få ansatte som drev med salg og administrasjon og som i ro og mak kunne høste fruktene fra de polske arbeidernes innsats.

Det er lite som tyder på at Sekkingstad AS opplever nedgangstider. Konsernet Trient AS, som har Sekkingstad AS som største andel hadde i fjor en omsetning på 3,6 mrd og en egenkapital på 115 millioner kroner.

Rødt Hordaland mener det er lite troverdig at fiskefiletering i Skogsvåg ikke er bærekraftig med norsk lønn. Det anstendige ville være at Sekkingstad AS tok inn igjen de polske arbeiderne og formelt gjenopptok ansvaret for fiskeforedlingen slik de klarte å gjøre inntil 2013.

Streiken ved Norse Production var lakmustesten på om utenlandske arbeidere i realiteten har like rettigheter som norske. Forrige ukes krumspring fra Norse Production tyder på at svaret er nei. Det moralsk anstendige ville være å forplikte seg til avtalen som er fremforhandlet mellom partene. Men når bedriftseiere med loven i hånd, kan slå seg konkurs, slik Norse Production gjør nå, for å spekulere i sosial dumping, så har vi et politisk problem. Moral er ikke nok i møte med arbeidslivskriminalitet. Sett Norse Production i karantene, og la Sekkingstad overta driftsansvaret for produksjonen.

Vi vil med dette utrope vår fulle støtte og solidaritet til de ansatte organisert i NNN-klubben ved Norse Production!

Jeanette Syversen, leder Rødt Bergen og Magne Hagesæter, leder Rødt Hordaland.