Årsmøte Raudt Hordaland 2022

Hald av helga 12.-13. mars - då er det duka for årsmøte i Raudt Hordaland.

ÅRSMØTE RAUDT HORDALAND 2022

Tid: 12.-13. mars
Stad: info kjem snarleg

2021 blei året vi sprengde sperregrensa og fekk inn Raudt Hordaland si eiga Sofie Marhaug på Stortinget. Kva vil så 2022 ha å by på?

På årsmøte skal vi sjå attende på førre år og godkjenne både årsmelding og budsjett, men ikkje minst legge planar for året som kjem. Kva for politiske saker skal vi prioritere? Kva for organisatoriske grep skal vi satse på for å bygge rørsla vår vidare? Har du tips til eit kurs vi burde halde, ein plass vi burde stifte lag eller føreslag til dyktige folk som burde veljast inn i styret? Då er årsmøte staden for å frame desse føreslaga!

Klokkeslett, stad og informasjon om fristar for å framme føreslag kjem snarleg. Enn så lenge: hald av datoen - dette blir bra!

På årsmøte i Raudt Hordaland stiller alle lokallag med eit visst antal delegatar. Følg med på info frå ditt lag om du vil delta som delegat. Medlemmar utan lag vil få høve til å stille som observatør.

Spørsmål?

Ta kontakt med regionsekretær på mailiss@raudt.no.