Mennesker og natur før profitt

De viktigste klimatiltakene vi kan få til i Norge, kan bare gjennomføres på samfunnsnivå. Det er viktig å oppmuntre til grønn dugnadsånd, men mange av tiltakene som monner krever politisk vilje, for eksempel å fase ut olje­produksjonen.

Det er ikke noe mannen, kvinnen eller transpersonen i gaten kan bestemme fra stuebordet sitt. Det kreves politiske vedtak for å få til varig vern av både Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet, samt statlig innsats for å vri investeringer og subsidier over fra oljebransjen til reising av nye grønne arbeidsplasser.

De store partiene mangler visjoner, deres markedsliberale ideer hindrer dem i å fatte effektive vedtak. Når politikere ikke tar sitt ansvar, skyves klimatiltakene over på vanlige folk.

Når jeg kommer på Stortinget vil jeg arbeide for 100.000 nye, grønne jobber, som vil kunne videreføre kompetansen som i dag finnes i oljesektoren. Ved å bruke noe av Oljefondet hvert år kan vi finansiere en trygg omlegging til lav­utslippssamfunnet. Noen av jobbene vil være knyttet til bygging av hurtigtog, landbaserte oppdrettsanlegg, og grønn energi.

I tillegg til tiltak her og nå, mener jeg at kapitalismen er uforenelig med et bærekraftig samfunn. Med dagens økonomiske system er det lønnsomt å produsere varer som går i stykker etter et par år, å legge produksjonen til motsatt side av kloden, og å skape kunstige behov ved hjelp av reklame. Vi vil i stedet jobbe for et samfunn basert på økologisk planlegging, som setter behovet til mennesker og natur foran målsettinger om kortsiktig profitt.

Jeanette Syversen, 1. kandidat Rødt Hordaland

Dette innlegget står også på trykk i BTs valgkampserie der partier i Hordaland har blitt utfordret til å skrive om ulike temaer i ukene fremover.