Raudt Hordaland søker valkampkoordinator i 100%-stilling frå 2. mai

Vi går inn i valkampåret 2021 med ein historisk moglegheit til å få inn minst éin kandidat frå Raudt Hordaland på Stortinget. I dette høvet søker vi etter ein engasjert medarbeidar med organisatorisk teft og gode samarbeidsevner.

Foto: Brage Aronsen

Raudt Hordaland er inne i ein periode med sterk medlemsvekst, gode meiningsmålingar og får stadig nye lokallag. Vi går inn i valkampåret 2021 med ein historisk moglegheit til å få inn minst éin kandidat frå Raudt Hordaland på Stortinget. I dette høvet søker vi etter ein engasjert medarbeidar, med organisatorisk teft og gode samarbeidsevner, til å koordinere aktiviteten til toppkandidatane, koordinere og bidra til gjennomføring av valkampstrategi og oppfølging av mediearbeid.

Erfaring frå organisasjons- og mediearbeid, samt god kjennskap til Raudt og personleg eignaheit, vil bli vektlagt. Du vil jobbe tett saman med toppkandidatar, valkamputval, valkampgeneral og regionsekretær, i tillegg til distriktsstyret.

Søknadsfrist: 10. mars.

Stillinga er fulltid frå 2. mai til 30. september, med moglegheiter for tidlegare oppstart.

Vi søker deg som:

 • Brenn for og har kjennskap til Raudt sine kjernesaker
 • Har erfaring frå organisasjonsarbeid
 • Er strukturert, liker å ha mange ballar i lufta på ein gong og jobbar målretta 
 • Liker å møte nye menneske, evner å engasjere andre og er god til å mobilisere 
 • Kan jobbe godt i team og koordinere andre, samstundes som du jobbar godt sjølvstendig
 • Har erfaring med tekstproduksjon, innsal til tradisjonell media og innhaldsproduksjon til sosiale media
 • Meistrar begge målformer 
 • Er komfortabel med å nytte digitale løysingar som for eksempel Zoom og Google Docs.

Arbeidsoppgåver inkluderer mellom anna, men er ikkje avgrensa til:

 • Tekst- og innhaldsproduksjon til eigne nettsider, tradisjonell media og sosiale media
 • Sekretærfunksjon på møter i valkamputvalet
 • Koordinere debattar og andre aktivitetar toppkandidatane skal delta på
 • Koordinere reiser til ulike deler av valdistriktet for toppkandidatane og/eller digitale samlingspunkt
 • Arrangere større hendingar som FFFF og valvake, i samband med Rødt Bergen
 • Vere bindeledd mellom partikontoret i Bergen, valkamputvalet og listekandidatane
 • Skrive valkamprapport

Vi tilbyr:

 • Å vere del av eit engasjerande miljø på partikontoret i Bergen
 • Varierte arbeidsoppgåver
 • Løns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale mellom Handel og Kontor og Raudt


Anna praktisk info:

 • Oppstart: 2. mai eller etter avtale
 • Arbeidsplass: Kontoret i Hans Tanks gate 17, Bergen
 • Leiar i Raudt Hordaland er næraste arbeidsleiar
 • Ettermiddag- og kveldsarbeid, samt noko reiseverksemd, må påreknast


Høyres dette ut som stillinga for deg? Slik søker du:

 • Søknad med CV og referansar sendast til hordaland@raudt.no
 • Søknadsfrist: 10. mars

Spørsmål?

 • Ta kontakt med fungerande distriktsleiar Stian Nilsen Berntsen på stiannb1989@gmail.com eller
 • Regionsekretær Mailiss Solheim-Åkerblom på mailiss@raudt.no