Nytt styre i Raudt Hordaland

På dagens fylkesårsmøte vart Magne Hagesæter valgt til ny leiar i Raudt Hordaland.

Med seg i styret har han med seg:
Nestleiar: Åshild Austegard
Kasserar: Frank Mo
Fylkessekretær: Torill Frøise

Desse utgjer fylket sitt arbeidsutval (AU).

I tillegg vart Arild Borgen, Solbjørg Marjala og Daniel Ducurocq valde til varaer til fylkesstyret.

Lokallaga vegjer sine representantar til fylkesstyret, desse er valgt til no:

Raudt Askøy: Trine N. Brunet, Synnøve Lie Johannesen som vara
Raudt Sotra: Nils Bjarte Sæle
Raudt Odda: Sindre Måge

Raud ungdom velgjer sin representant til styret på sitt årsmøte.