Fem tiltak for grønne jobber

Stadige krav om mer profitt og mer forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Derfor haster det å bygge opp grønne næringer i takt med at vi trapper ned oljeindustrien.

Ja til grønt krafttak mot arbeidsledighet
Vi trenger et krafttak mot arbeidsledighet. Rødt vil bygge opp grønne, bærekraftige arbeidsplasser for å bekjempe ledighet.

Ja til offentlig satsning på miljø
Rødt vil renasjonalisere Statoil og trekke selskapet ut av alle olje- og gassprosjekter i utlandet. I stedet vil vi bruke Statoils kompetanse til å satse på klimavennlige investeringer i Norge.

Ja til forskning på grønn teknologi
Rødt ønsker femdobling av støtten til forskning på energi­effektivisering og fornybar energi, på bekostning av offentlig støtte til forskning på olje- og gassektoren.

Ja til fornybar energi
Rødt vil jobbe for at det offentlige subsidierer utvikling av tidevannskraft, geotermisk energi, saltkraft og offshore vindkraft.

Ja til politisk styrt utfasing av oljen
Framfor kræsjlanding vil Rødt ha en politisk styrt nedtrapping av oljeindustrien. Vi vil jobbe for en reduksjon av oljeutvinningen på norsk sokkel med minst 90 prosent innen 2030.

Les mer om Rødts miljøpolitikk her
Les mer om Rødts tiltak for grønn industri her