Velferdsprofitører truer velferdsstaten

«Boom i privat omsorg!», kunne vi lese på forsiden av Finansavisen denne sommeren. Saken viste til at Prima Omsorg økte omsetningen sin med 28 millioner kroner.

Prima Omsorg føyer seg inn i rekken av private aktører som erobrer barnehage, skole og helsevesen. Velferdstjenester er ikke lenger offentlige, gratis og universelle, men stadig oftere private og basert på individuell betalingsevne.

Jeg mener at velferdsprofitører truer velferdsstaten og bidrar til å øke sosiale forskjeller. I stedet for å dekke grunnleggende behov, uavhengig av personlig økonomi, vil kommersielle aktører tjene penger på utdanning, helse og omsorg. Velferdsstatens målsetting om utjevning kommer i konflikt med profittkrav når skattepengene forsvinner i velferdsprofitørenes lommer.

Media har avdekket flere eksempler på hvordan private prøver å utnytte lovens smutthull for å tjene seg rike på omsorg. Det samme gjelder barnehager: Selv om barnehagelovens §14 slår fast at «offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode», dokumenterte Dagens Næringsliv en utbyttefest på over 70 millioner for barnehageeiere på Østlandet.

I hele Norge arbeider Rødts folkevalgte for å opprettholde offentlige velferdsordninger, og for å sikre gode forhold for både ansatte og brukere. Jeg ønsker å ta kampen mot velferdsprivatisering videre på Stortinget. Det er på tide å sette en stopper for utbyttefesten.

Jeg vil jobbe for at hver eneste skattekrone skal komme samfunnet til gode - fordi fellesskap fungerer!

Jeanette Syversen,
1. kandidat Rødt i Hordaland