Møt kandidatane - Erica Restoften

Raudt Vestland har mange dyktige kandidatar på vallista si. Denne gongen skal vi presentere 5. kandidat Erica Restoften, som brenn ekstra for landbruk/matproduksjon og oppvekst.

Erica Restoften, 5. kandidat Raudt Vestland.

Kva for kommune representerer du?

Bergen.

Kor gamal er du?
39.

Kva driv du med til vanleg?
Valgkampsekretær for Bergen akkurat nå.

Kva er du aller best til?
Fikse ting.

Har du tidlegare erfaring frå fylkestingspolitikk?
Har vært på andreplass på stortingslista til Rogaland fylke for to år siden, og nestleder i fylkesstyre samme sted. Ellers ikke vært så mye aktiv på det nivået. Jeg er nå i størst grad med for å lære av de flotte erfarne politikerene vi har i Hordaland... eh, jeg mener Vestland fylke.

Kvifor stiller du til val for Raudt?
Fordi jeg tror på prosjektet og har lyst å bruke tida mi på å jobbe sammen med alle mine fantastiske medsammensvorne for å styre dette landet i riktig retning.

Kva er dine hjartesaker?
Jeg er opptatt av landbruk/matproduksjon og oppvekst. Ved siden av, da min kjære mormor ble skrøpelig i sine siste år, ble jeg veldig oppmerksom på eldreomsorgen utfordringer når de som skal ta seg av våre gode gamle er tvungen til stoppeklokke-omsorg. Sånn vil vi ikke ha det, og det er faktisk mulig å gjøre noe med politisk. Det handler om prioriteringer og å gi omsorgsarbeidere nok tid, status og lønn i den viktige jobben de gjør, framfor å la noen få mennesker ta ut utbytte fra velferden.

Kva er sosialisme for deg?
Samhandling og rettferdighet. Jobbe sammen for en bedre hverdag for alle.


Om du blei statsminister i morgon, kva ville ha vore det fyrste du gjorde?
Sørge for kompetente mennesker på alle poster i regjeringen, slik at samfunnsutfordringene ble løst best mulig.

Kva tiltak eller løft skulle du gjerne ha sett gjennomført for den vidaregåande skulen i Vestland?

Bedre rådgivning for elevene slik at det ble lettere å ta valg om hvilken rettning de skal gå. Det er tilnæmet umulig for en 16-åring å stake ut kursen uten kyndig veiledning.


Kva meiner du er det viktigaste tiltaket Vestland kan gjere for å gå i riktig retning mot det grøne skiftet?

Satse på grønn industri og ta grep i forhold til overgangen fra fossil energi til bærekraftig kraftutvinning.

Er Raudt eit distriktsparti, i så fall kvifor?

Ja, vi jobber for - og ønsker levende lokalsamfunn. Folk skal ha jobb, offentlige tilbud, kultur og alle muligheter til et godt og bærekraftig liv der de bor.

Kva vil du gjere for å styrke kulturtilbodet til barn og unge i Vestland?
Vi vil ha et aktivitetskort som gjør at det å delta på fritidsaktiviteter er en overkommelig ting for alle økonomisk og ikke bidrar til å forsterke klasseskillet eller virker stigmatiserende.

Kva er din favorittplass i Hordaland eller Sogn og Fjordane?
Jeg er foholdsvis ny i byen og området for øvrig. Jeg gjør daglig research for å finne min favorittplass. Enn så lenge kan jeg si at jeg setter pris på Fjellveien som sykkeltur og en øl i solnedgang på verftet på Nordnes.

Kva er din favorittlåt av ein artist/band frå Vestland?

Jeg er veldig fan av det lokale bergensbandet Fantoft, og sangen deres «Regresjon» er en favoritt.

Heilt til sist, kan du fortelle ei morosam historie eller fun fact om deg sjølv?

Jeg har sunget «Baby When you’re gone» (Bryan Adams) tostemt med ei klassevenninne, på en scene i Klimovichi (Hviterussland), i anledning borgemesteren i byen sin fødselsdag.