Kynisk slakt av Laksevåg videregående

Det ligger nå an til at Laksevåg videregående blir lagt ned i 2020. Ap/Sp/KrF/SV har nå lansert et forslag om å legge ned skolen, for å gjøre plass for Bergen Maritime videregående og Bergen fagskole. Noe av argumentasjonen er at nedleggelsen av Laksevåg vgs skal fylle opp nye Tertnes og Åsane videregående skoler, som er i ferd med å bli oppgradert eller bygd.

Igjen viser det seg at de nye gigantskolene skaper overkapasitet som igjen bidrar til å tvinge fram nedleggelser av andre offentlige skoler. Det er selvsagt dårlig økonomi å bygge en ny stor, dyr skole, for så å legge ned en gammel. Samtidig blir disse dyre investeringene også brukt som en brekkstang for å legge ned utkantskoler og linjetilbud, fordi Hordaland Fylkeskommune har en svært høy gjeld og dermed «må spare penger». I tillegg til å redusere det offentlige tilbudet, mens de private profittdrevne skolene får drive videre, skaper det mye usikkerhet blant både elever, foreldre, lokalsamfunn og lærere i den videregående skolen i Hordaland. De uroer seg over å kunne miste skoleplassen sin, skoletilbudet i bygda eller arbeidsplassen.

Men skolebruksplanen tar ikke opp grunnen til problemene. Den tar ikke opp finansieringsmodellen som gjør at noen skoler overfyller klassene for dermed gå i kraftig overskudd, mens andre skoler sliter med å fylle klassene sine. Den gjør ikke noe med den karakterbaserte opptaksmodellen til videregående opplæring, som skaper A-, B- og C-skoler og gjør at de svakeste elevene samles opp på «c-skolene». Den tar heller ikke et oppgjør med sentraliseringsiveren eller troen på at skolene våre er fabrikker, som skal drives med størst mulig stordriftsfordeler.

Skolebruksplanen som posisjonen med juniorpartner SV løser ingenting. Den bare forsøker å lappe på problemene, men ender opp med å gjøre ting verre for alle de som blir berørt av kuttene i det offentlige tilbudet. Rødt kunne derfor ikke stå inne for dette forsøket på kompromiss og vi lanserte derfor vårt eget forslag til skolebruksplan til dagens Fylkesting.