Fylkestinget: Bybane i egenregi er et sparetiltak

I dag ble saken om hvem som skal drifte bybanen vedtatt i fylkestinget i Hordaland.

Arild Borgen, fylkestingsvara for Rødt, argumenterte for å drifte Bybanen i egenregi i dagens Fylkestingsmøte:

"Bybane i egenregi er et sparetiltak. I stedet for tre firma, Bybanen, Stadler og Keolis, får vi et. Det gir gode muligheter for synergieffekter, det reduserer byråkrati ved å kutte anbudsprossessen og kutter alle konsentrasjonskostnader. Redusert byråkrati burde glede alle Frp-hjerter , men det ser ut til at FrP prioriterer å drive med ideologi".

Rødt, SV og Ap stemte for forslaget om at bybanen skal drives av fylkeskommunen, men det var dessverre ikke nok når de andre partiene stemte mot. Dermed skal driften av bybanen igjen ut på anbud.

Rødt stilte følgende forslag til saken:
"Ved alle nye anbud i samferdselssektoren stilles det som krav at de ansatte får en god ytelsespensjon."

Forslaget fikk stemmen til Rødt og en representant fra Miljøpartiet de Grønne.

Rødt synes det er svært skuffende å ikke få støtte fra spesielt Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet i saken.